Update: terugvragen btw vanaf 2018

|
Auteur:
1 min
September 2016 schreef ik de blog “Teruggaaf btw wordt eenvoudiger bij oninbare vordering”. Ik gaf toen aan dat er een wetsvoorstel lag waarbij u een jaar na de vervaldatum van de factuur, recht krijgt op teruggaaf van het betaalde btw. Dit wetsvoorstel is met ingang van 1 januari 2017 in werking getreden. Wat betekent dit voor u?

Btw terugvragen in de maand waarin de factuur een jaar is vervallen

Vanaf januari 2018 kunt u btw terugvragen over de facturen waarvan de uiterste betaaltermijn een jaar is verstreken. U moet dat doen in het tijdvak waarin de betalingstermijn een jaar is verstreken. De nieuwe regeling komt erop neer dat uw vordering als oninbaar wordt gezien indien de factuur een jaar is vervallen. Op de website van de Belastingdienst vindt u hierover meer informatie.

Is dit in geval van faillissement anders?

Nee, ook dan kunt u na de eenjaarstermijn de btw terugvragen. U hoeft dus niet meer te wachten totdat de curator u bericht dat in het faillissement geen uitdeling is te verwachten. Mocht er alsnog een uitdeling komen, dan moet u de ontvangen btw aan de Belastingdienst terugbetalen. Dit geldt ook indien geen sprake is van een faillissement.

Regeling eenvoudiger

U hoeft vanaf 2018 geen apart verzoek meer te doen, maar u kunt de btw terugvragen via de reguliere btw-aangifte. Uw vordering wordt als oninbaar beschouwd indien uw factuur een jaar is vervallen. Denk wel ieder tijdvak aan het terugvragen van de btw!