Is uw onderneming ‘SEPA-ready’?

|
Auteur:
1 min
Begin januari werd bekend dat er een overgangsperiode van 6 maanden wordt ingesteld. 1 augustus is de datum waarop men de overstap naar SEPA moet hebben gemaakt.

Per 1 februari 2014 gaat Europa over op een gezamenlijke uitwisseling van financiële gegevens: Single Euro Payments Area, afgekort naar SEPA. Dit initiatief vanuit de Europese Unie heeft als doel alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren. Hierdoor bestaat er straks geen verschil meer tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen.

De veranderingen door de invoering van SEPA kunnen kleine en grote gevolgen voor ondernemingen hebben. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Bankrekeningnummer

Zoals inmiddels bij de meeste mensen bekend is, wordt het vertrouwde bankrekeningnummer aangepast naar een combinatie van IBAN (aanduiding rekeningnummer) en BIC (aanduiding bank). Iedere uiting waarop u het bankrekeningnummer communiceert moet voorzien zijn van het nieuwe IBAN-nummer. Denk daarbij bijvoorbeeld aan facturen, websites, briefpapier en  e-mail. Ook uw software moet aangepast worden aan de hand van deze wijziging.

Betalingen

Uw verzamelbetalingen, waaronder salarisbetalingen en incasso’s, moeten vanaf 1 februari 2014 in een ander bestandsformaat aangeleverd worden. Het Clieop03 bestandsformaat zal plaats maken voor de PAIN.001 en PAIN.008 bestandsformaten. PAIN.001 is geschikt voor betalingen (SEPA Credit Transfer) en PAIN.008 is geschikt voor automatische incasso (SEPA Direct Debit). Daarnaast krijgt automatische incasso twee varianten: CORE en B2B. De eerste variant is toegankelijk voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. De tweede variant is enkel voor de zakelijke markt beschikbaar.

Incasso

Wanneer u uw vordering van klanten via incasso int, zijn de wijzigingen ingrijpender. De huidige termijnen voor eenmalige en doorlopende machtigingen veranderen, evenals de manier waarop u de administratie hiervoor moet vastleggen. Een belangrijk verschil met de huidige Nederlandse machtigingen is dat degene bij wie wordt geïncasseerd, geen terugboekingsrecht meer heeft.

Afhankelijk van het type onderneming dat u heeft, zult u kleine tot grote wijzigingen moeten doorvoeren om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de eisen van SEPA. Hoe dan ook geldt: als u niet tijdig de benodigde wijzigingen doorvoert, kunnen de gevolgen voor iedere onderneming groot zijn. Denk aan ontevreden personeel vanwege achterstallige salarisbetalingen of het niet kunnen innen van facturen vanwege onvolledige bankgegevens. Een gesprek met uw bank is een verstandige eerste stap om het proces in gang te zetten.

De invoering van SEPA geldt voor de hele Europese Unie, inclusief Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, Zwitserland en Monaco.