Veranderingen in executie van vonnissen in Duitsland

|
Auteur:
1 min
De executie van vonnissen in Duitsland is met ingang van 2013 drastisch veranderd. De wijziging, die per 1 januari 2013 heeft plaatsgevonden middels het ‘Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung’ is enorm.

Van belang is te weten dat de deurwaarder een openbaar ambtenaar is, die betrekkelijk autonoom diensten verricht om vonnissen te executeren. De schuldeiser heeft eindelijk de mogelijkheid gekregen om tenminste voor een gedeelte invloed op het verloop van de executieprocedure te hebben. De strikte volgorde van het verloop van de executie is een stuk flexibeler geworden.

Een belangrijk punt is dat de schuldeiser mag bepalen of de debiteur deelbetalingen aan de deurwaarder moet doen of niet en hij mag ook de periode bepalen die het deelbetalingsplan in beslag zal nemen. De deurwaarder is wel steeds automatisch gemachtigd om deelbetalingen overeen te komen, indien dit niet van tevoren door de schuldeiser wordt aangegeven.

Er is een belangrijke vernieuwing met betrekking tot de vermogensverklaring. Dit is een verklaring die de debiteur onder ede moet afleggen aan de deurwaarder. Hij moet dan verklaren of hij nog vermogen heeft waarop de vordering kan worden verhaald en zo ja waaruit dat vermogen dan bestaat. In de nieuwe situatie moet de schuldenaar deze verklaring afgeven zodra de schuldeiser dat verlangt en de schuldeiser hoeft niet meer te wachten tot de deurwaarder een groot aantal andere stappen van de executie heeft doorlopen. De enige eis voor het verkrijgen van een vermogensverklaring is nu, het hebben van een vonnis. In principe zou de schuldeiser zo de mogelijkheid hebben om onmiddellijk aan de deurwaarder opdracht te geven, om te onderzoeken of de debiteur verhaal biedt of niet. Ook nieuw is, dat de vermogensverklaring niet meer elke drie jaar maar nu elke twee jaar van de debiteur mag worden verlangd.

Verder is nieuw dat de schuldeiser aan de deurwaarder ook opdracht mag geven om informatie in te winnen bij een derde Zo mag de deurwaarder sinds 1 januari 2013 bij gemeenten, ziekenfondsen en RDW informatie inwinnen. Hiervoor dienen aparte verzoeken bij de deurwaarder ingediend te worden.

Al met al kan worden geconstateerd dat de schuldeiser steeds meer invloed op de executie kan uitoefenen.

Mocht u verdere vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.