‘Verbeterde betalingsmoraal’ zorgt voor minder rechtszaken… Of toch het hoge griffierecht?

|
Auteur:
1 min

In het jaarverslag van de rechtbank staat dat het aantal kanton rechtszaken in 2017 flink is gedaald. Veel van deze zaken hebben betrekking op incasso’s. Er werden vorig jaar 81.000 minder van deze zaken aangebracht dan een jaar eerder. Dat is een daling van 18%. Volgens de rechtspraak komt dat waarschijnlijk door het verbeterde betalingsgedrag van bedrijven en consumenten. “Ook wij zien een verbeterde betalingsmoraal bij bedrijven”, aldus Thomas van Berkel, advocaat en gespecialiseerd in het procesrecht. “Daarbij weten wij steeds meer incassozaken zonder rechter op te lossen, waardoor de stap naar de rechtbank minder vaak nodig is.”

Hoge griffierecht

In het jaarverslag wordt nog een andere reden aangevoerd voor de daling in rechtszaken, namelijk het hoge griffierecht. Volgens Thomas de belangrijkste reden waardoor er steeds minder procedures worden gestart. “Doordat er een relatief hoog griffierecht aan de rechtbank betaald moet worden bij een gerechtelijke procedure, kiezen bedrijven er steeds vaker voor om niet te gaan procederen. De kosten wegen namelijk vaak niet op tegen de baten. Bij een openstaande vordering van €501,00 moet bijvoorbeeld al €476,00 aan griffierecht betaald worden. En dan zijn de overige kosten zoals de kosten van rechtsbijstand en deurwaarderskosten nog niet meegerekend. Dat maakt de drempel hoger om een gerechtelijke procedure te starten.”

Steeds meer procedures

Ook het aantal civiele handelszaken is het afgelopen jaar afgenomen. (De civiele rechtbank behandelt zaken vanaf €25.000,-; de kantonrechter behandelt vorderingen tot €25.000,- en bijvoorbeeld huurgeschillen.) In 2017 was er sprake van een daling van 4%. In onze praktijk ziet Thomas echter geen afname in het aantal civiele handelszaken. “Het aantal gerechtelijke procedures die wij bij de civiele rechtbank voeren, neemt juist toe. Wij zien dat er steeds meer complexe handelsgeschillen ontstaan tussen bedrijven die via een gerechtelijke procedure opgelost (moeten) worden. Onze verwachting is dan ook dat deze zaken blijven toenemen. Daarbij geldt hier vaak niet de drempel van het te hoge griffierecht, omdat dat relatief gezien niet zo hoog is als bij het kantongerecht."