Verjaringstermijn van vorderingen op Spaanse klanten

|
Auteur:
2 min
Heeft uw organisatie te maken met oude facturen die nog steeds niet betaald zijn door uw Spaanse klant? In dat geval kunt u de Spaanse klant sommeren om de factuur alsnog te betalen. Een vordering blijft echter niet eeuwig geldig. Wanneer een factuur te oud is, is het mogelijk dat de factuur inmiddels is verjaard. Maar wanneer is een vordering volgens het Spaanse recht verjaard? En hoe kunt u deze verjaring stuiten zodat u de verjaring kunt voorkomen? Dit artikel geeft inzicht in de verjaringstermijn in Spanje en het stuiten van een verjaringstermijn bij vorderingen op Spaanse debiteuren.

Wijziging verjaringstermijn van vorderingen

Spanje kent een algemene verjaringstermijn voor facturen. Het gaat hierbij om kredieten die uit een verbintenis zijn ontstaan, bijvoorbeeld voor de verkoop van goederen. Wanneer het gaat om bijzondere verbintenissen uit bijvoorbeeld transport, professionele dienstverlening, schadevergoedingen, huurpenningen etc. gelden er afwijkende verjaringstermijnen. Voorheen was de algemene verjaringstermijn 15 jaar, maar sinds november 2015 is deze verjaringstermijn gewijzigd naar 5 jaar. Een verjaringstermijn gaat lopen op het moment dat de vordering opeisbaar is geworden, dit is wanneer de afgesproken betalingstermijn is verstreken. Vijf jaar na het verstrijken van deze betalingstermijn is de factuur dus verjaard.

Stuiting van de verjaringstermijn volgens de wetboeken

Om verjaring te voorkomen, kunt u als schuldeiser de verjaring stuiten. De wettelijke termijn voor verjaring begint dan weer bij nul waardoor de verjaringstermijn opnieuw begint te lopen. Hoe deze verjaringstermijnen in Spanje gestuit kunnen worden staat zowel in het Spaanse handelswetboek als in het Burgerlijk wetboek. Beide wetboeken zien een schriftelijke erkenning van schuld als een valide instrument om de verjaring te stuiten. Wanneer deze erkenning er niet is, zijn beide wetboeken het niet volledig eens over de stuiting van een verjaringstermijn. Volgens het Burgerlijk wetboek is het voldoende om een buitengerechtelijke aanmaning te sturen om zo de verjaring te stuiten. In het Handelswetboek daarentegen staat dat alleen een gerechtelijke procedure de verjaring kan stuiten.

Stuiting van de verjaringstermijn in de praktijk

Ondanks dat in het Spaanse handelswetboek staat beschreven dat alleen een gerechtelijke procedure de verjaring kan stuiten, is de Spaanse jurisprudentie in de praktijk milder. Zo stelt de Spaanse Hoge Raad in meerdere vonnissen dat een buitengerechtelijke sommatie voldoende is om de verjaring te stuiten. Hierbij is het belangrijk dat is bewezen dat de debiteur de sommatiebrief daadwerkelijk heeft ontvangen. Ook moet de inhoud van de sommatiebrief worden bewezen. Vooral dat laatste is soms erg lastig te bewijzen. In het verleden hebben meerdere rechtszaken een teleurstellend resultaat gehad omdat de inhoud van de sommatiebrief niet bewezen kon worden.

Inhoud sommatie bewijzen met burofax

Om een verjaring te stuiten is het dus belangrijk om de inhoud van de sommatie te kunnen bewijzen. Een gewone sommatiebrief die per post of per e-mail naar de debiteur wordt verstuurd, kan als niet voldoende worden beschouwd omdat er bijvoorbeeld gesleuteld kan worden aan de inhoud van een e-mailbericht. Ook een aangetekende brief met ontvangstbevestiging is daarom niet voldoende, er kan immers een aangetekende envelop worden verzonden zonder dat er effectief een brief in de envelop zat. Om deze problemen tegen te gaan bestaat er in Spanje een bijzondere wijze om aangetekende brieven te versturen, namelijk met de burofax. Een burofax certificeert niet alleen de ontvangst van de brief, maar ook de inhoud van de brief. De Spaanse rechters zien daarom het gebruik van de burofax als aantonend bewijs van een buitengerechtelijke sommatie.

Wilt u dus een verjaring stuiten door een sommatiebrief te sturen, zorg er dan voor dat u deze verstuurt met een burofax. Mocht het dan uiteindelijk tot een rechtszaak komen, kunt u in ieder geval aantonen dat de debiteur de sommatie heeft ontvangen en wat de inhoud is van deze sommatie. Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met de Spaanse afdeling van Bierens Incasso Advocaten. Onze Spaanse advocaten voorzien u graag van advies wanneer u te maken heeft een Spaanse klant die uw factuur niet betaalt.