Verjaringstermijnen in verschillende landen

|
Auteur:
5 min.
Facturen die een aantal maanden openstaan; ieder bedrijf heeft er wel eens mee te maken. Maar wat als een factuur meerdere jaren onbetaald blijft? Is die vordering nog te incasseren of is er sprake van verjaring? Het is een vraag die bij veel bedrijven speelt. Bierens Incasso Advocaten geeft opheldering.

Praktijkvoorbeeld

Stelt u zich eens voor: u hebt op verschillende momenten in 2006 producten geleverd aan bedrijf X. Op 1 juni 2006 en 3 december 2006 verstuurde u de facturen hiervoor, geheel volgens afspraak met een betalingstermijn van dertig dagen. Sindsdien hebt u geen betaling ontvangen, maar u hebt zelf ook niets ondernomen om uw geld te krijgen. Kunt u deze twee vorderingen nu nog incasseren? Het antwoord is deels. De verjaringstermijn van deze facturen bedraagt namelijk in Nederland in de regel vijf jaar. De wet geeft aan dat deze termijn begint te lopen ”na de aanvang van de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden”. Oftewel: de verjaringstermijn van de factuur van 1 juni 2006 gaat in op 1 juli 2006. Deze factuur is dus op 2 juli 2011 verjaard, tenzij de verjaringstermijn gestuit is. De vordering van de factuur van 3 december 2006 verjaart pas op 3 januari 2012.

Stuiten van verjaringstermijnen

Het verjaren van een vordering is natuurlijk weggegooid geld. Dit voorkomt u door uw facturen tijdig ter incasso aan ons over te dragen. Als de verjaringstermijn van een vordering dreigt te verstrijken, zorgen wij ervoor dat deze gestuit wordt. Daarna gaat een nieuwe termijn in. Er zijn in Nederland verschillende stuitingsmogelijkheden, zoals een schriftelijke aanmaning en dagvaarding van uw debiteur. U zult wel moeten bewijzen dat de debiteur de aanmaning heeft ontvangen. Welk instrument u het beste kunt inzetten, is afhankelijk van onder meer de hoogte van uw vordering en het aantal dagen dat deze openstaat. Overigens kan de verjaringstermijn ook korter of langer zijn dan vijf jaar, afhankelijk van de overeenkomst die u en uw klant gesloten hebben. Zo is er in het Vervoersrecht vaak sprake van een verjaringstermijn van slechts negen maanden of een jaar. Hier is het dus nóg belangrijker om op tijd actie te ondernemen.

Regels in het buitenland

In het buitenland gelden vaak andere verjaringstermijnen dan in Nederland. Doet u zaken over de grens? Houd de vorderingen op uw buitenlandse debiteuren dan goed in de gaten. Ook omdat de regels voor het stuiten van verjaringstermijnen in het buitenland vaak anders zijn. In de onderstaande tabel vindt u de verjaringstermijnen van facturen en gerechtelijke vonnissen in een aantal Europese landen. Ook ziet u of het mogelijk is om de verjaringstermijn te stuiten en of dit dan buitengerechtelijk of zelfs gerechtelijk kan gebeuren. In sommige landen kun je namelijk alleen de verjaring stuiten door een gerechtelijke procedure op te starten. Deze tabel toont slechts een selectie van de landen waarin wij actief zijn. Hebt u specifieke vragen over verjaringstermijnen en stuitingsmogelijkheden in een ander land? Of kunnen wij u van dienst zijn bij de incasso van uw vordering? Neem dan gerust contact met ons op.

Land Verjaringstermijn factuur Verjaringstermijn vonnis* Stuitingsmogelijkheid?**
Nederland 5 jaar 20 jaar Ja, buitengerechtelijk
België 5 jaar 10 jaar Ja, buitengerechtelijk
Duitsland 3 jaar 30 jaar Ja, alleen gerechtelijk
Engeland 6 jaar 6 jaar Nee
Frankrijk 5 jaar 10 jaar Ja, alleen gerechtelijk
Italië 10 jaar 10 jaar Ja, buitengerechtelijk
Polen 2 jaar 10 jaar Ja, alleen gerechtelijk
Spanje 15 jaar 5 jaar Ja, buitengerechtelijk
Portugal 20 jaar 20 jaar Ja, buitengerechtelijk
Turkije 5 jaar 10 jaar Ja, alleen gerechtelijk

* Dit zijn algemene verjaringstermijnen.
** Deze stuitingsmogelijkheden staan al dan niet open, afhankelijk van de tussen partijen gesloten overeenkomst.