Wat u altijd al wilde weten over een civiele rechtszitting

|
Auteur:
1 min
Tijdens het Jubileumcongres op donderdag 19 april 2012 kunt u een rechtszaak bijwonen die wordt nagespeeld door vijf advocaten van Bierens. Het betreft een zogenaamde ‘comparitie van partijen’ in een civiele procedure.

Een comparitie is een formele zitting waarbij de rechter enerzijds inlichtingen zal inwinnen en anderzijds zal bespreken of de kwestie middels een regeling in der minne kan worden afgewikkeld. Door rechtstreeks vragen te stellen aan de partijen (of hun advocaten) probeert de rechter zich een beeld van de zaak te vormen.

Stap op 19 april onze, speciaal voor dit evenement ingerichte, rechtszaal binnen en ervaar hoe twee partijen twisten over een koopovereenkomst met betrekking tot een eikenhouten vloer. De leverancier van de vloer vordert onder meer betaling van haar factuur en de afnemer betwist de verschuldigdheid hiervan omdat de vloer gebreken zou vertonen.

Naast de juridische inhoudelijke aspecten, zoals de toepasselijkheid van algemene voorwaarden, verschuldigdheid van rente, buitengerechtelijke incassokosten en schadevergoeding, zal ook de feitelijke gang van zaken tijdens een zitting aan bod komen. Vragen als ‘Hoe is het contact tussen de rechter en partijen? Hoe spreekt men een rechter aan? Welke rol heeft de griffier? Wie mag als eerste het woord voeren? Geeft de rechter ter zitting direct een oordeel?’ zullen tijdens deze sessie zeker worden beantwoord. Uiteraard heeft ook u in deze informele setting voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze rechtszaak? Schrijf u dan snel in voor het Jubileumcongres op onze website www.bierensinsight.nl!