Wees voorbereid, voorkom aansprakelijkheid

|
Auteur:
2 min
Als u bij het sluiten van een overeenkomst zelf het contract opstelt, is het wijs stil te staan bij mogelijke scenario’s waaruit schade zou kunnen voortvloeien. Als u geen duidelijke afspraken maakt over uw levering of werkzaamheden en mogelijke schadesituaties, kunt u verantwoordelijk zijn voor schadevergoedingen die tientallen malen hoger liggen dan het oorspronkelijke factuurbedrag. Graag delen wij met u een aantal belangrijke mogelijkheden om aansprakelijkheid te voorkomen of te beperken.

    • Het managen van verwachtingen van een klant wordt steeds belangrijker. Definieer daarom zo goed mogelijk wat u doet. Door uw taken uitdrukkelijk af te bakenen, impliceert u tevens wat u niet gaat doen. Ook kunt u ervoor kiezen specifiek te benoemen wat u niet gaat doen, maar bedenk dat u hierin dan wel volledig moet zijn. Wees in ieder geval zo specifiek en concreet mogelijk in het omschrijven van uw verplichtingen jegens uw klant.

 

    • U kunt in een contract bepalen dat er geen of beperkte schadeplichtigheid is in het geval van overmacht. Het is raadzaam om uw aansprakelijkheid uit te sluiten of expliciet te beperken tot productschade en gevolgschade uit te sluiten. Dat betekent dat u niet aansprakelijk bent voor schade of hooguit verantwoordelijk voor directe schade. In dit laatste geval zult u opnieuw moeten leveren, maar voorkomt u schadeplichtigheid die volgt uit het uitblijven van de levering.

 

    • Wees terughoudend met het geven van garanties. Hoewel het te verwachten is dat u naar afspraak kunt leveren, moet u rekening houden met overmachtsituaties. Heeft u een tijdstip van levering gegarandeerd of een bepaalde hoeveelheid en kunt u dat niet waarmaken, dan kunt u daar ondanks eventuele overmacht aan gehouden worden.

 

    • U kunt in het contract verjaringstermijnen en vervalbepalingen opnemen. Hiermee legt u vast dat u niet meer aansprakelijk bent wanneer klachten niet binnen een bepaalde termijn zijn gemeld of niet tijdig een procedure tot schadevergoeding is gestart. Zeker wanneer het gaat om professionele partijen is het opnemen van een verjaringstermijn van één jaar niet ongebruikelijk. Neem dergelijke clausules apart op en plaats die niet binnen de aansprakelijkheidsbepaling, omdat dit in de praktijk tot problemen kan leiden.

 

  • Neem aansprakelijkheid uitsluitende of beperkende clausules (exoneraties) op in uw algemene voorwaarden. Hierin kunt u, in lijn met bovenstaande, opnemen dat u niet verantwoordelijk gehouden kunt worden voor gevolgschade die voortvloeit uit fouten in of uitblijven van uw levering. Ook kunt u de aansprakelijkheid beperken tot het verzekerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico, dat maximaal door uw kredietverzekeraar wordt uitgekeerd of de aansprakelijkheid beperken tot de overeengekomen koopsom van producten die niet (correct) geleverd zijn.

Hoewel u als ondernemer contracteren zeker kunt leren, is het verstandig om hier in een vroegtijdig stadium een specialist bij te betrekken. Onze advocaten kunnen uw contracten controleren en opstellen teneinde het risico op aansprakelijkheid te minimaliseren. Neem vrijblijvend contact op.

Contracteren met nieuwe klanten

Met name bij het sluiten van een overeenkomst met een nieuwe klant, zijn er enkele essentiële stappen die u moet doorlopen. In dit artikel geven wij u enkele concrete tips om problemen te voorkomen.