Wettelijke handelsrente

|
Auteur:
1 min
Wanneer een persoon of rechtspersoon (schuldenaar) een geldsom niet op tijd betaalt, ontstaat een schuld. De schuldeiser mag rente in rekening brengen over deze som. Dit is een vorm van schadevergoeding. De wettelijke handelsrente wordt twee keer per jaar (in januari en juli) vastgesteld.
De actuele wettelijke rente van 2013 op handelstransacties is op 1 januari 2013 vastgesteld op 7,75 procent en voor particulieren op 3,00 procent.