Wettelijke regeling voor buitengerechtelijke incassokosten

|
Auteur:
1 min
Al jaren heerst er onder spelers op de incassomarkt veel verwarring over incassokosten. Door het ontbreken van wettelijke regels op dat punt is het zowel voor schuldeisers als debiteuren volstrekt onduidelijk welk bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten gevorderd kan worden c.q. verschuldigd is. Om vooral de consument en de kleine ondernemer in bescherming te nemen, wil minister Hirsch Ballin van Justitie een wettelijke regeling in het leven roepen. Deze moet duidelijkheid scheppen en bovenal voorkomen dat er te hoge incassokosten worden gerekend.

Advies aan minister

De Vereniging van Incasso- en procesAdvocaten (VIA) heeft samen met de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Vereniging voor Credit Management (VVCM) een werkgroep gevormd en een advies uitgewerkt. Dit is op 1 juli 2009 aan Hirsch Ballin aangeboden. De strekking: er moet onderscheid gemaakt worden tussen de incassokosten bij zaken tegen consumenten en de incassokosten bij zaken tegen bedrijven. Bovendien is het belangrijk dat er – voor elke tak – een vaste incassostaffel komt. Als lid van de VIA en VVCM heeft Bierens Incasso Advocaten een belangrijke bijdrage aan dit advies geleverd.

Inmiddels heeft de minister van Justitie een wetsvoorstel geformuleerd. Daarin oppert hij de onderstaande incassostaffel voor vorderingen tot € 25.000. Hij maakt daarbij geen onderscheid tussen vorderingen op consumenten en bedrijven.

€ 0 –    € 2.500     15%
€ 2.500 –    € 5.000     10%
€ 5.000 –    € 10.000     5%
€ 10.000 –    € 25.000     1%

Deze grens van € 25.000,- sluit aan bij een ander wetsvoorstel, waarin ondermeer wordt voorgesteld de competentiegrens van de kantonrechter te verruimen tot € 25.000,-. Voor vorderingen boven € 25.000,- kunnen partijen eigen afspraken maken en geldt het redelijkheidscriterium van artikel 6:96 BW.

Reactie

Op dit moment vindt een consultatieronde plaats en kunnen belanghebbenden reageren op het voorstel van de minister. Ook de VIA, VVCM en KBvG zullen hun stem laten horen. Naar verwachting is er in 2010 een nieuwe wettelijke regeling voor incassokosten. Wij houden u op de hoogte.