Zaken doen en de gekozen rechter

|
Auteur:
1 min
Stel, u doet alleen zaken met bedrijven en u heeft in uw algemene voorwaarden staan dat alle geschillen die voortvloeien uit de door u gesloten overeenkomsten, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in bijvoorbeeld Amsterdam. Hiermee denkt u veilig te hebben gesteld dat u dicht bij huis terecht kunt. Misschien zit uw huis- en/of incasso advocaat wel in Amsterdam gevestigd, zodat u minder kosten heeft. Maar werkt het echt zo?

In veel gevallen heeft u een vordering van minder dan € 25.000,00 op uw debiteur. Als u in het minnelijk traject de vordering niet kunt incasseren, dan kunt u tot dagvaarding overgaan. U wilt het er immers niet bij laten zitten. De wet bepaalt dan dat de kantonrechter bevoegd is om te oordelen over de juistheid en verschuldigdheid van uw vordering. De volgende vraag is: welke rechter is (geografisch) bevoegd?

Deze laatste vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Normaal gesproken moet u dagvaarden bij de kantonrechter in wiens werkgebied uw debiteur (statutair) gevestigd of woonachtig is. Wat nu als dit een andere rechter is dan de rechter in Amsterdam die u in uw algemene voorwaarden heeft gekozen? De wet zegt dan in dit geval dat u in beginsel niet in Amsterdam kunt procederen.

Deze zogenoemde forumkeuze heeft in kantonzaken in beginsel dus geen werking. De bepaling in uw algemene voorwaarden is in dit geval dus nutteloos. Dit wordt anders als uw vordering hoger is dan € 25.000,00 of als de rechtbank bevoegd is. U kunt in veel gevallen voorkomen dat u bij een andere rechter moet procederen dan u eigenlijk gewenst had.

Let dus goed op want als u bij de verkeerde rechter terecht komt, zal hij zich onbevoegd verklaren, de procedure verwijzen naar de wel bevoegde rechter en u soms in de proceskosten veroordelen. Deze vertraging en extra kosten zijn te voorkomen.

Wilt u meer informatie, dan kunt u te allen tijde contact met mij opnemen. Er zijn namelijk nogal wat haken en ogen aan de forumkeuze verbonden. Laat u dus goed voorlichten!