Klein compromis: groots resultaat

compromise

Debiteur

Duitsland

Sector

Handel & Industrie

Geïncasseerde bedrag

€80.000,-

Listen to this case
0:00

Situatie

In onze incassopraktijk zien wij allerlei redenen waarom een debiteur niet wil betalen, de één soms nog gekker dan de ander. Maar in dit geval ging het niet om vage smoesjes, maar had de debiteur simpelweg geen middelen.

Een Pools bedrijf had goederen geleverd aan hun klant in Duitsland. De totale waarde van de goederen was meer dan €80.000,-. Toen vervolgens de factuur hiervoor werd gestuurd, bleek dat het nog niet zo simpel was om de volledige vordering betaald te krijgen.

A little compromise can go a long way...

Probleem

De Duitse debiteur gaf aan financiële problemen te hebben, waardoor zij de openstaande factuur niet konden voldoen. Het Poolse bedrijf besloot daarom in gesprek te gaan met de debiteur, en probeerde een betalingsregeling te treffen. Helaas kwamen beide partijen er samen niet uit, waardoor de Poolse partij besloot om onze hulp in te schakelen.

A little compromise

Onze aanpak

Onze Duitse incasso advocaten gingen met deze incassozaak aan de slag. Zoals bij elke debiteur onderzochten ze de financiële situatie van de debiteur en werd er een creditcheck gedaan. Hieruit bleek dat deze Duitse debiteur inderdaad financiële problemen had. Daarom hebben we een nieuw voorstel gedaan voor een betalingsregeling. De debiteur ging hiermee akkoord.

Om zekerheid te bieden voor onze Poolse klant, hebben we de Duitse debiteur ook gevraagd om een notariële erkenning van de vordering. Mocht de betalingsregeling niet worden nagekomen, dan konden we direct overgaan tot executie. De Poolse partij moest hierdoor wel wat langer wachten op hun betaling, maar zij hadden wel de zekerheid dat we direct tot actie konden overgaan wanneer er alsnog niet werd betaald. Hiermee zou hen een gerechtelijke procedure bespaard blijven, wat voor beide partijen gunstig was. Een gerechtelijke procedure kan soms veel tijd en geld kosten.

Gelukkig bleek dit uiteindelijk niet nodig. De financiële situatie van de Duitse debiteur stabiliseerde na 6 maanden, waardoor zij de volledige hoofdsom inclusief rente en kosten betalen. En dat was een stuk eerder dan oorspronkelijk in de betalingsregeling was afgesproken.

Gratis advies van een incasso specialist

Als incassospecialisten kiezen wij altijd de beste oplossing voor iedere zaak. Wanneer twee partijen er in de minnelijke fase samen niet uitkomen, wil dat niet zeggen dat een gerechtelijke incassoprocedure per se nodig is. Wij helpen ook regelmatig met het bemiddelen tussen twee bedrijven wanneer er sprake is van een betalingsconflict. Zoals in dit geval te zien is, levert dat meestal ook het gewenste resultaat op. En dat is waar het uiteindelijk om draait: dat uw factuur snel wordt betaald.

Heeft u ook een betalingsconflict waar u niet uitkomt? Schakel ons gerust in voor een gratis advies over uw incassozaak.