De afwikkeling van een faillissement is in elk land anders. In elk land gelden namelijk andere regels wanneer er sprake is van een faillissement. Dat betekent dat u waarschijnlijk andere stappen moet volgen dan bij het faillissement van een Nederlandse klant. Zelfs wanneer u in uw algemene voorwaarden heeft geregeld dat het Nederlandse recht van toepassing is, moet u in het geval van een faillissement deels de wettelijke regels van het land volgen waarin uw klant is gevestigd.

Openstaande facturen in het buitenland

Wanneer u nog openstaande rekeningen heeft bij de failliete onderneming moet u dit aan de curator doorgeven of aan de betreffende rechtbank. Dit is per land verschillend. Houd er daarnaast rekening mee dat er in sommige landen strikte termijnen gelden waarbinnen u een vordering kunt indienen. Wanneer u zich niet aan deze strikte regels houdt, kunnen uw rechten vervallen omdat het indienen van de vordering niet volgens de geldende wetgeving is gebeurd.

Goederen terughalen uit het buitenland

Waar u in Nederland uw goederen terug kunt halen indien u deze heeft geleverd onder eigendomsvoorbehoud, is dat in het buitenland niet altijd het geval. Wanneer er sprake is van een buitenlands faillissement, geldt het goederenrecht van dat land. Zo moet u in Italië bijvoorbeeld niet alleen in uw algemene voorwaarden, maar ook op uw factuur vermelden dat er sprake is van een eigendomsvoorbehoud. Wanneer u dat niet doet, kunt u geen beroep doen op het eigendomsvoorbehoud en bent u de goederen dus kwijt. Laat u daarom altijd goed informeren door een internationale advocaat wanneer uw buitenlandse klant failliet gaat.