De executie van vonnissen in Duitsland

Zodra er vonnis is gewezen tegen uw Duitse debiteur, ontvangen u en uw debiteur een officieel document van de rechtbank. Dit document wordt aangeduid met de naam Vollstreckbare Ausfertigung, ofwel 'executoriaal document'. In dit document staat dat het vonnis ten uitvoer kan worden gelegd door de Duitse (gerechts)deurwaarder. Het aanwijzen van een deurwaarder werkt in Duitsland echter anders dan in Nederland.

Gerichtsvollzieher: de Duitse gerechtsdeurwaarder

In Duitsland kunnen vonnissen uitsluitend worden geëxecuteerd door een Gerichtsvollzieher. Dit is een door de rechtbank aangewezen deurwaarder, die bevoegd is tot het opzetten van een executieverkoop van vlottende activa. Gezien het toewijzen van een deurwaarder altijd gedaan wordt door de rechter, zal een crediteur altijd naar de rechter moeten stappen om gebruik te kunnen maken van deze manier van uitwinning.

Vermögensauskunft: verklaring van baten

Zodra de deurwaarder contact opneemt met de debiteur, moet de debiteur verplicht meewerken. De wet 'Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung', die in 2013 in werking trad verplicht debiteuren ertoe om een overzicht te verstrekken van al hun baten, lasten, inkomsten en uitgaven.

Eidesstattlichen Versicherung: verklaring van de waarheid

Ook moet een debiteur een verklaring afgeven waarin staat dat alle bovengenoemde vermogensbestanddelen naar waarheid zijn opgegeven. Zodra de debiteur de verklaring van baten heeft afgegeven, kan de deurwaarder het rapport publiceren in het 'Zentrale Vollstreckungsgericht'. Hierop zullen alle toekomstige crediteuren de kredietstatus van de betreffende debiteur kunnen inzien. Om publicatie van deze informatie te voorkomen, kan de debiteur natuurlijk besluiten om de vordering te betalen.

Dit middel werkt goed bij onderhandelingen, waardoor debiteuren doorgaans snel geneigd zijn om te betalen. Ook weten debiteuren dat ze met een vermelding in het register niet door de checks op de Vermögensauskunft (het batenrapport) van Schufa Holding AG ('SCHUFA') komen. SCHUFA is een vooraanstaand Duits kredietbureau dat bedrijfs- en kredietrapportages verstrekt. Duitse bedrijven hechten doorgaans veel waarde aan deze rapportages.

Meer informatie

Om executiemiddelen in te kunnen zetten, heeft u in Duitsland dus een vonnis nodig. Hierna voelt uw debiteur direct de dreiging van ingrijpende vervolgmaatregelen. Wilt u meer informatie over wat onze Duitse incasso advocaten voor u kunnen betekenen? Neem dan vandaag nog contact met ons op!