INCASSO IN HONGARIJE

Incasso Hongarije

Heeft uw bedrijf een Hongaarse klant die uw factuur niet betaalt? In Hongarije worden facturen zelden binnen de betalingstermijn betaald. De afgelopen jaren heeft Hongarije zware economische omstandigheden moeten ondergaan. Onze Hongaarse incasso advocaten beschikken over de middelen om uw debiteur tot betaling te brengen. Vanaf het moment dat u uw incassozaak aan ons overdraagt, doen wij er alles aan om uw geld te incasseren.

TIPS VAN
ALEXANDRU BUZAMET

icontitels
 • Bel uw Hongaarse klant en vraag waarom er nog niet is betaald;
 • Veel brieven sturen kan uw handelsrelatie in gevaar brengen;
 • Stuur één schriftelijke aanmaning met een duidelijk factuuroverzicht;
 • Vermeld in uw aanmaning een duidelijke betalingstermijn van 7 – 15 dagen;
 • Mondelinge overeenkomsten zijn gebruikelijk in Hongarije;
 • Voorwaarden dienen helder gecommuniceerd te worden, bij voorkeur schriftelijk en ondertekend.
Alexandru Buzamet
Advocaat, Incassospecialist

EXPERTS IN
HONGAARSE
INCASSO

icontitels

Wanneer u zakendoet met een Hongaarse handelspartner wordt u geconfronteerd met andere handelstradities en gewoontes dan u gewend bent. Daarnaast geldt in Hongarije andere wetgeving dan in Nederland. Dat maakt een Hongaarse incasso voor u vaak ingewikkeld en tijdrovend.

Heeft u een debiteur in Hongarije? Onze Hongaarse advocaten nemen uw zorgen uit handen. Zij hebben ruime kennis en ervaring met de wet- en regelgeving in Hongarije. Vanzelfsprekend incasseren zij in het Hongaars, hun moedertaal. Hiermee weten wij uw Hongaarse debiteur snel te laten betalen.

Onze Hongaarse experts zijn altijd dichtbij. U bent altijd van harte welkom bij ons kantoor in Amsterdam en Veghel om uw zaak te bespreken. Samen met u bepalen we onze aanpak. Onze advocaten zorgen er vervolgens voor dat uw openstaande factuur alsnog wordt betaald.

alexandru-buzamet-L-DSCF0343

Van eenvoudige incasso's
tot complexe juridische handelsconflicten.”

ONZE
WERKWIJZE

Werkwijze
 • Upload online uw incassozaak

 • Wij nemen uw zaak direct in behandeling

 • Wij versturen direct een sommatie naar uw debiteur

 • Samen met u bepalen we onze aanpak

 • Volg uw zaak 24/7 via onze online portal

 • Vragen? Uw contactpersoon staat altijd voor u klaar

 • Uw openstaande factuur wordt alsnog betaald

INCASSO
PROCEDURE

icontitels
Het incassotraject in Hongarije is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechter, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechtbank in om uw Hongaarse klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. De meeste zaken in Hongarije lossen wij in de buitengerechtelijke fase op, zonder tussenkomst van een rechter.

BUITENGERECHTELIJK INCASSEREN

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. We proberen de tussenkomst van een rechter te voorkomen, hier kunnen namelijk extra kosten aan verbonden zijn. We nemen contact op met uw Hongaarse klant om ervoor te zorgen dat deze debiteur alsnog betaalt. In de buitengerechtelijke fase hebben we de volgende mogelijkheden:

Lees meer

 • Schriftelijk en telefonisch sommeren: We sturen de debiteur een schriftelijke aanmaning en nemen telefonisch contact met de debiteur op waarbij we de debiteur verzoeken alsnog te betalen. De debiteur krijgt vervolgens enkele dagen de tijd voor een betaling. Hierbij worden ook de rente en kosten gevorderd;
 • Betalingsregelingen opstellen: In Hongarije is het vaak effectief om een betalingsregeling op te stellen. Voor resultaat in onderhandelingen is het heel belangrijk om begrip te tonen aan uw Hongaarse handelspartner;
 • Aankondigen gerechtelijke procedure: Vaak trekt de aankondiging van een gerechtelijke procedure uw Hongaarse debiteur alsnog over de streep om uw factuur te betalen.

GERECHTELIJK INCASSEREN

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming. In Hongarije zijn er een aantal gerechtelijke procedures die u kunt laten starten om uw geld te incasseren. Hieronder worden de belangrijkste procedures uitgelegd:

Lees meer

 • Betalingsbevelprocedure (“FMH”): Wanneer er geen discussie is over de factuur, spreken we van een onbetwiste vordering. In dat geval kan een “FMH” procedure worden opgestart. Met deze procedure wordt redelijk snel en efficiënt een uitvoerbare titel behaald. Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, zal onze advocaat direct de nodige middelen inzetten om deze uitspraak uit te voeren. Wanneer de debiteur uw vordering betwist, wordt echter een meer uitvoerige bodemprocedure opgestart;
 • Bodemprocedure: Wanneer er sprake is van een betwisting, is uw debiteur het niet eens met uw factuur, dan kunnen onze advocaten uw debiteur dagvaarden. Beide partijen zullen dan hun standpunten moeten presenteren. Soms zal de rechter onmiddellijk beslissen, soms zal een datum voor een hoorzitting worden gepland. Afhankelijk van de details van uw zaak, zal de advocaat vaststellen of een procedure van toepassing is;
 • Europees Betalingsbevelprocedure: Is uw bedrijf gevestigd in een EU lidstaat? Wanneer er sprake is van een onbetwiste internationale vordering, is het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure op te starten. De advocaat die uw zaak behandelt, kan beoordelen of deze procedure van toepassing is. Bij een Europees Betalingsbevelprocedure vult de schuldeiser een standaardformulier in en dient dit formulier in bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees betalingsbevel uit. De debiteur heeft vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren indien hij het niet eens is met de geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn van 30 wordt gereageerd, kan aan de rechtbank worden gevraagd om het betalingsbevel definitief te maken. (Dit wordt ook wel een uitvoerbaarverklaring genoemd). Dit is een geldig en afdwingbaar vonnis dat in elke EU lidstaat wordt aanvaard. Het Europees Betalingsbevel is niet geschikt voor betwiste zaken. Bij zaken waarbij er een discussie is over de factuur, kan deze procedure dus niet worden ingezet. Het voordeel van deze procedure zijn de snelheid en de lage kosten. Sommige lidstaten vragen zelfs niet eens een vergoeding voor de rechtbank. Het nadeel is echter dat wanneer de vordering wordt betwist, deze procedure niet meer ingezet kan worden. Er moet dan een gewone civiele procedure worden gestart wanneer u als crediteur wil procederen tegen uw debiteur.
Nr.
0
Voor incasso in Hongarije
0
Sinds
+
0
Internationale medewerkers

EERLIJK
ADVIES

Wij geven u altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Wij vinden het belangrijk om uw belang voorop te stellen. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid.