INCASSO IN KROATIË

Incasso Kroatië

Heeft uw bedrijf een klant in Kroatië die uw factuur niet betaalt? Incasso in Kroatië kan al snel een zeer ingewikkelde zaak worden. Dit is het gevolg van de vele bureaucratische belemmeringen, alsook het feit dat de Kroatische markt zeer hard werd getroffen tijdens de kredietcrisis. Het Kroatische rechtssysteem is voornamelijk gericht op het handhaven van contractuele overeenkomsten. Onze Kroatische incassoadvocaten hebben de middelen om uw debiteur alsnog te laten betalen. Vanaf het moment dat u uw incassozaak aan ons overdraagt, doen wij er alles aan om uw geld te incasseren.

TIPS VAN
ZIJAD JUSIC

icontitels
 • Neem onmiddellijk contact op met uw Kroatische klant and vraag waarom betaling nog niet heeft plaatsgevonden;
 • Stuur één schriftelijke aanmaning dat de vordering nog onbetaald is;
 • Voeg een specificatie van de vordering bij de betalingsherinnering;
 • De betalingstermijn in Kroatië is doorgaans 15 tot 30 dagen;
 • Het is cruciaal dat all overeenkomsten schriftelijk en ondertekend zijn.

EXPERTS IN
KROATISCHE
INCASSO

icontitels

Wanneer u zakendoet met een Kroatische handelspartner wordt u geconfronteerd met andere handelstradities en gewoontes dan u gewend bent. Daarnaast geldt in Kroatië andere wetgeving dan in Nederland. Dat maakt een Kroatische incasso voor u vaak ingewikkeld en tijdrovend.

Heeft u een debiteur in Kroatië? Onze internationale advocaten nemen uw zorgen uit handen. Zij hebben ruime kennis en ervaring met de wet- en regelgeving in Kroatië. Hiermee weten wij uw Kroatische debiteur snel te laten betalen.

Onze internationale experts zijn altijd dichtbij. U bent altijd van harte welkom bij ons kantoor in Amsterdam en Veghel om uw zaak te bespreken. Samen met u bepalen we onze aanpak. Onze advocaten zorgen er vervolgens voor dat uw openstaande factuur alsnog wordt betaald.

zijad-jusic-L-DSCF5169

Van eenvoudige incasso's
tot complexe juridische handelsconflicten.”

ONZE
WERKWIJZE

Werkwijze
 • Upload online uw incassozaak

 • Wij nemen uw zaak direct in behandeling

 • Wij versturen direct een sommatie naar uw debiteur

 • Samen met u bepalen we onze aanpak

 • Volg uw zaak 24/7 via onze online portal

 • Vragen? Uw contactpersoon staat altijd voor u klaar

 • Uw openstaande factuur wordt alsnog betaald

INCASSO
PROCEDURE

icontitels
Het incassotraject in Kroatië is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechter, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechter in om uw Kroatische klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. De meeste zaken in Kroatië lossen wij in de buitengerechtelijke fase op, zonder tussenkomst van een rechter. Een belangrijke deelnemer aan het incassoproces in Kroatië is de Kroatische Financiële Instantie.

BUITENGERECHTELIJK INCASSEREN

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. We proberen de tussenkomst van een rechter te voorkomen. Dit kost immers veel geld. We nemen contact op met uw Kroatische klant om ervoor te zorgen dat deze debiteur alsnog betaalt. In deze fase hebben we de volgende mogelijkheden:

Lees meer

 • Schriftelijk en telefonisch sommeren: We sturen de debiteur een schriftelijke aanmaning en nemen telefonisch contact op waarbij we de debiteur verzoeken alsnog binnen enkele dagen te betalen. Hierbij worden ook de rente en kosten gevorderd;
 • Schikking treffen: In Kroatië is het treffen van een schikking zeer gebruikelijk en dit wordt gestimuleerd door de rechtbank. De rechter is meestal niet gecharmeerd van een partij die aarzelt om zaken buitengerechtelijk te schikken. Tijdens onderhandelingen zal het hebben van een Kroatische advocaat uw kansen op een gunstig resultaat aanzienlijk vergroten;
 • Aankondigen gerechtelijke procedure: Indien geen betaling volgt zal de aankondiging van een gerechtelijke procedure de Kroatische debiteur vaak alsnog over de streep trekken om te betalen. Kroatische gerechtelijke procedures zijn langgerekt en duur en debiteuren willen deze vaak tegen elke prijs voorkomen.

GERECHTELIJK INCASSEREN

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming. In Kroatië zijn er een aantal gerechtelijke procedures die u kunt laten starten om uw geld te incasseren. Hieronder worden de belangrijkste procedures uitgelegd:

Lees meer

 • Dwangbevelprocedure (“Ovršni postupak”): Tijdens een dwangbevelprocedure kunt u uw geld incasseren gebaseerd op een dwangbevel dat werd verstrekt door de rechter of een notaris. Een dwangbevel wordt verstrekt op grond van een onbetwiste factuur, een gerechtelijke uitspraak, een schikking welke is getroffen bij de rechter of een alternatieve dispuutsoplossing;
 • Bodemprocedure (“Sudski postupak”): Wanneer er sprake is van een betwisting, is uw debiteur het niet eens met uw factuur dan kunnen onze advocaten uw debiteur dagvaarden (“Tužba”). Debiteur heeft dan vijftien dagen om te reageren op deze vordering. Beide partijen zullen dan hun standpunten moeten presenteren. Soms zal de rechter onmiddellijk beslissen, soms zal een datum voor een hoorzitting worden gepland. Afhankelijk van de details van uw zaak, zal de advocaat vaststellen of een procedure van toepassing;
 • Activa blokkeren (“Blokada računa”): Wanneer uw vordering gebaseerd op een sommatie (“Zahtjev za izravnu naplatu”) niet is geïncasseerd, dan kan de Financiële Instantie de activa van debiteur blokkeren totdat betaling is verricht ter voldoening van uw vordering. Nadat uw vordering is geïncasseerd zal de Financiële Instantie de bank instrueren om de blokkade op te heffen:
 • Europees Betalingsbevelprocedure: Is uw bedrijf gevestigd in een EU lidstaat? Wanneer er sprake is van een onbetwiste internationale vordering, is het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure op te starten. De advocaat die uw zaak behandelt, kan beoordelen of deze procedure van toepassing is. Bij een Europees Betalingsbevelprocedure vult de schuldeiser een standaardformulier in en dient dit formulier in bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees betalingsbevel uit. De debiteur heeft vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren indien hij het niet eens is met de geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn van 30 wordt gereageerd, kan aan de rechtbank worden gevraagd om het betalingsbevel definitief te maken. (Dit wordt ook wel een uitvoerbaarverklaring genoemd). Dit is een geldig en afdwingbaar vonnis dat in elke EU lidstaat wordt aanvaard. Het Europees Betalingsbevel is niet geschikt voor betwiste zaken. Bij zaken waarbij er een discussie is over de factuur, kan deze procedure dus niet worden ingezet. Het voordeel van deze procedure zijn de snelheid en de lage kosten. Sommige lidstaten vragen zelfs niet eens een vergoeding voor de rechtbank. Het nadeel is echter dat wanneer de vordering wordt betwist, deze procedure niet meer ingezet kan worden. Er moet dan een gewone civiele procedure worden gestart wanneer u als crediteur wil procederen tegen uw debiteur.
Nr.
0
Voor incasso in Kroatië
0
Sinds
+
0
Internationale medewerkers

EERLIJK
ADVIES

Wij geven u altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Wij vinden het belangrijk om uw belang voorop te stellen. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid.