INCASSO IN SLOVENIË

Incasso Slovenië

Heeft uw bedrijf een klant in Slovenië die uw factuur niet betaalt? In Slovenië trachten de meeste klanten op tijd te betalen, maar er zijn uitzonderingen. In de afgelopen jaren is dit echter veranderd als gevolg van de economische crisis, waar Slovenië hard door werd getroffen.

Het is meestal duidelijk of een gerechtelijke procedure noodzakelijk zal zijn gebaseerd op de reactie van debiteur op de eerste of tweede sommatie. Het is zeer belangrijk om snel te handelen en te zorgen dat alle afspraken en overeenkomsten met uw Sloveense klant schriftelijk zijn vastgelegd.

Wanneer uw Sloveense klant niet betaalt, dan hebben onze Sloveense incassoadvocaten de middelen om uw klant alsnog te laten betalen. Sloveense klanten zijn vaak bang voor advocaten omdat zij beseffen dat gerechtelijke procedures duur en langgerekt zijn.

Een andere reden om uw zaak over te dragen voor incasso is dat de meeste Sloveense ondernemers bij voorkeur in hun eigen taal communiceren. Vanaf het moment dat u uw incassozaak aan ons overdraagt, doen wij er alles aan om uw geld te incasseren.

TIPS VAN
ELIŠKA KOŠTIÁLOVÁ

icontitels
 • Bel uw klant op en vraag waarom er nog niet is betaald;
 • Een aanmaning sturen is niet verplicht in Slovenië indien betaaldata opgenomen zijn in het contract. Wij adviseren u echter om onmiddellijk een aanmaning te versturen;
 • Ben ervan bewust dat uw Sloveense debiteur wellicht tracht tijd te winnen met dubieuze betalingsregelingen of betwistingen. Wees volhardend, duidelijk en wacht niet te lang;
 • Een betalingstermijn van 15 tot 30 dagen is gebruikelijk in Slovenië;
 • In uw aanmaning, meld dat u een gerechtelijke procedure kunt opstarten en geef uw klant nog een kans om te betalen. Wanneer u dat niet doet dan kan de rechter besluiten dat u aansprakelijk bent voor uw eigen incassokosten;
 • Voorwaarden moeten duidelijk gecommuniceerd worden, bij voorkeur schriftelijk ondertekend. In Slovenië is onomstotelijk bewijs van alle overeenkomsten noodzakelijk.

EXPERTS IN
SLOVEENSE
INCASSO

icontitels

Wanneer u zakendoet met een Sloveense handelspartner wordt u geconfronteerd met andere handelstradities en gewoontes dan u gewend bent. Daarnaast geldt in Slovenië andere wetgeving dan in Nederland. Dat maakt een Sloveense incasso voor u vaak ingewikkeld en tijdrovend.

Heeft u een debiteur in Slovenië? Onze Sloveense advocaten nemen uw zorgen uit handen. Zij hebben ruime kennis en ervaring met de wet- en regelgeving in Slovenië. Vanzelfsprekend incasseren zij in het Sloveens, hun moedertaal. Hiermee weten wij uw Sloveense debiteur snel te laten betalen.

Onze Sloveense experts zijn altijd dichtbij. U bent altijd van harte welkom bij ons kantoor in Amsterdam en Veghel om uw zaak te bespreken. Samen met u bepalen we onze aanpak. Onze advocaten zorgen er vervolgens voor dat uw openstaande factuur alsnog wordt betaald.

eliska-kostialova-L

Van eenvoudige incasso's
tot complexe juridische handelsconflicten.”

ONZE
WERKWIJZE

Werkwijze
 • Upload online uw incassozaak

 • Wij nemen uw zaak direct in behandeling

 • Wij versturen direct een sommatie naar uw debiteur

 • Samen met u bepalen we onze aanpak

 • Volg uw zaak 24/7 via onze online portal

 • Vragen? Uw contactpersoon staat altijd voor u klaar

 • Uw openstaande factuur wordt alsnog betaald

INCASSO
PROCEDURE

icontitels
Het incassotraject in Slovenië is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechter, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechter in om uw Sloveense klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. De meeste zaken in Slovenië lossen wij in de buitengerechtelijke fase op, zonder tussenkomst van een rechter.

BUITENGERECHTELIJK INCASSEREN

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. In deze fase proberen we de tussenkomst van een rechter te voorkomen. Dit kost immers veel geld. We nemen contact op met uw Sloveense klant om ervoor te zorgen dat deze debiteur alsnog betaalt. In deze fase hebben we de volgende mogelijkheden:

Lees meer

 • Schriftelijk en telefonisch sommeren: We sturen de debiteur een schriftelijke aanmaning en nemen telefonisch contact op waarbij we de debiteur verzoeken alsnog binnen enkele dagen te betalen. Hierbij worden ook de rente en kosten gevorderd;
 • Aankondiging gerechtelijke procedure: Wanneer er niet wordt betaald, zal de aankondiging van een gerechtelijke procedure uw Sloveense klant vaak over de streep trekken. Daarom is het verstandig om onmiddellijk de hulp van een incassoadvocaat in te roepen, die zulke procedures namens u kan aankondigen.

GERECHTELIJK INCASSEREN

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming. De Sloveense rechtbank eist dat u bewijs levert van een rechtsgeldige vordering. Hieronder worden de belangrijkste procedures uitgelegd:

Lees meer

 • Betalingsbevelprocedure (“Tožba za izterjavo”): Wanneer er geen discussie is over de factuur, spreken we van een onbetwiste vordering. In dat geval kan een “Tožba za izterjavo” procedure worden opgestart. Met deze procedure wordt redelijk snel en efficiënt een uitvoerbare titel behaald. Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, zal onze advocaat samen met de deurwaarder direct de nodige middelen inzetten om deze uitspraak uit te voeren. Bijvoorbeeld door beslag te leggen op de bankrekening van debiteur;
 • Bodemprocedure (“Tožba”): Wanneer er sprake is van een betwisting, is uw debiteur het niet eens met uw factuur dan kunnen onze advocaten uw debiteur dagvaarden (“tožba”). Beide partijen zullen dan hun standpunten moeten presenteren. Soms zal de rechter onmiddellijk beslissen, soms zal een datum voor een hoorzitting worden gepland. Afhankelijk van de details van uw zaak, zal de advocaat vaststellen of een procedure van toepassing;
 • Tussenmaatregelen (“začasna odredba”): In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld om het risico van het verdwijnen van activa te voorkomen, kan een aanvraag worden ingediend voor een interim rechtsmaatregel, ofwel “začasna odredba”. Dit is een tijdelijke bescherming van uw wettelijke rechten, bijvoorbeeld in de vorm van een conservatoir beslag. Na de beslaglegging moet er een gerechtelijke procedure worden opgestart binnen een bepaald door de rechter vastgelegde termijn om te voorkomen dat de maatregel wordt opgeheven;
 • Europees Betalingsbevelprocedure: Is uw bedrijf gevestigd in een EU lidstaat? Wanneer er sprake is van een onbetwiste internationale vordering, is het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure op te starten. De advocaat die uw zaak behandelt, kan beoordelen of deze procedure van toepassing is. Bij een Europees Betalingsbevelprocedure vult de schuldeiser een standaardformulier in en dient dit formulier in bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees betalingsbevel uit. De debiteur heeft vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren indien hij het niet eens is met de geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn van 30 wordt gereageerd, kan aan de rechtbank worden gevraagd om het betalingsbevel definitief te maken. (Dit wordt ook wel een uitvoerbaarverklaring genoemd). Dit is een geldig en afdwingbaar vonnis dat in elke EU lidstaat wordt aanvaard. Het Europees Betalingsbevel is niet geschikt voor betwiste zaken. Bij zaken waarbij er een discussie is over de factuur, kan deze procedure dus niet worden ingezet. Het voordeel van deze procedure zijn de snelheid en de lage kosten. Sommige lidstaten vragen zelfs niet eens een vergoeding voor de rechtbank. Het nadeel is echter dat wanneer de vordering wordt betwist, deze procedure niet meer ingezet kan worden. Er moet dan een gewone civiele procedure worden gestart wanneer u als crediteur wil procederen tegen uw debiteur.
Nr.
0
Voor incasso in Slovenië
0
Sinds
+
0
Internationale medewerkers

EERLIJK
ADVIES

Wij geven u altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Wij vinden het belangrijk om uw belang voorop te stellen. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid.