Incasso in het Verenigd Koninkrijk

Heeft u één of meer niet betalende handelspartners in het Verenigd Koninkrijk? Vooral wanneer de debiteur wordt benaderd door een ‘solicitor’ (advocaat), zal hij nerveus worden en neemt de kans op betaling aanzienlijk toe. Voor een succesvolle incasso van uw facturen door uw Britse debiteur is uitvoerige kennis van de cultuur, taal en regelgeving bovendien essentieel.

Inhoud

Ken uw Britse handelspartner

Nederlanders hebben een redelijke beheersing van het Engels en zijn bekend met de beleefdheidsvormen. Maar hoe reageert u op ironie in een zakelijke bespreking? En welke eisen worden in het Verenigd Koninkrijk aan de aanmaning gesteld?

Als u zaken doet met het Verenigd Koninkrijk, wees u dan bewust van de meer formele zakencultuur. Wel waarderen de Britten, in het bijzonder de oudere generatie, de persoonlijke relatie met handelspartners. Hiernaast vindt u enkele adviezen om in gedachten te houden in uw communicatie met uw handelspartners in het Verenigd Koninkrijk.

Ken de Britse handelstradities

 • De Britse zakenman is erg stipt en verwacht dat zijn bezoeker dat ook is. Ook wordt verwacht dat u netjes gekleed, bijvoorbeeld in pak, op afspraken verschijnt;
 • ‘Please’ en ‘thank you’ kan niet vaak genoeg gezegd worden;
 • Verwijs niet naar Engeland als je eigenlijk het hele Verenigd Koninkrijk bedoelt;
 • Britten zeggen niet graag ‘nee’, wat betekent dat ze om de zaken heen blijven draaien. Doordat Britten niet altijd zeggen wat ze bedoelen, is het belangrijk alert te zijn op signalen waaruit kan blijken of ze iets wel of niet sarcastisch bedoelen. Vraag bij twijfel altijd om verduidelijking;
 • ‘Lust u nog een kopje thee’ betekent mogelijk dat het gesprek wordt afgerond en het tijd is om op te stappen;
 • Sociale contacten zijn voor Britten belangrijker dan voor ons Nederlanders. Wel dient zakelijk en privé strikt gescheiden te blijven;
 • Hoe noordelijker uw klant woont, hoe lastiger het kan zijn om een accent te verstaan. Engelsen zijn zich hiervan bewust en zullen het dus begrijpen als u vraagt om verduidelijking;
 • Het is bij zakelijke besprekingen gebruikelijk om uw visitekaartje te overhandigen. Het meenemen van relatiegeschenken is minder gebruikelijk maar zal desondanks wel worden gewaardeerd.

Wat kunt u doen?

Als uw Britse debiteur de facturen niet tijdig betaalt, raden wij u aan direct contact met hem op te nemen en te vragen waarom nog niet is betaald. Als hierop niet wordt gereageerd, raden we u aan te gaan sommeren. Houd er rekening mee dat het in het Verenigd Koninkrijk gebruikelijk is om snel een incassobureau of incasso advocaat in te schakelen, dus uw afnemer zal mogelijk tot dat moment wachten met reageren.

Het is gebruikelijk om een laatste sommatie of aanmaning te versturen voordat u uw incasso ter incasso overdraagt. Deze aanmaning moet ten minste de volgende informatie bevatten: details over de vordering, een betalingstermijn en de consequenties indien de debiteur niet binnen deze termijn betaalt. Deze termijn ligt in de regel tussen de 7 en 21 dagen.

Als uw klant niet reageert op uw aanmaning, dan is het zaak dat u snel handelt en uw vordering ter incasso overdraagt. De Brit is in de regel eerder onder de indruk van een advocaat dan van een incassobureau. Met name door de verschillen in incasso tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland, heeft u hiervoor een incasso advocaat nodig die thuis is in de regelgeving, taal en cultuur van uw handelspartner. De meeste vorderingen in het Verenigd Koninkrijk weten wij buitengerechtelijk te incasseren.

Onderbouw uw Britse vordering

 • Een kopie van de overeenkomst;
 • Kopie van bestellingen en opdrachtbevestigingen;
 • Bewijs van levering;
 • Kopie van Engelstalige (algemene) voorwaarden, getekend of met bewijs van verzending;
 • Kopie van facturen;
 • Kopie van correspondentie tussen handelspartners.

Wat kunnen wij doen?

Als uw klant niet reageert op uw aanmaning, dan is het zaak dat u snel handelt en uw vordering ter incasso overdraagt. De Brit is in de regel eerder onder de indruk van een advocaat dan van een incassobureau. Met name door de verschillen in incasso tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland, heeft u hiervoor een incasso advocaat nodig die thuis is in de regelgeving, taal en cultuur van uw handelspartner. De meeste vorderingen in het Verenigd Koninkrijk weten wij buitengerechtelijk te incasseren.

Buitengerechtelijke incasso in het Verenigd Koninkrijk

Als u uw vordering ter incasso aan ons overdraagt, zullen wij de debiteur schriftelijk en telefonisch sommeren. Indien nodig zullen we ook face to face met de debiteur in gesprek gaan. Als de debiteur ook dan niet binnen de gestelde termijn betaalt, wordt in overleg met u een gerechtelijke procedure gestart.

Omdat gerechtelijke procedures in het Verenigd Koninkrijk gezien moeten worden als laatste redmiddel, kan ook getracht worden een schikking te treffen. In dat geval zullen onze advocaten hun kennis van de handelscultuur en de regelgeving inzetten om tot een schikking te komen met uw debiteur. Dit populaire middel kan eventueel ook tijdens of na een gerechtelijke procedure nog worden ingezet. Tevens kan gekozen worden voor alternatieve dispuut resolutie, zoals arbitrage en mediation. De keuze voor deze methoden worden in sterke mate bepaald door de argumenten van de debiteur en uw handelsrelatie.

Veelal zal de aankondiging van gerechtelijke procedures, bijvoorbeeld van een faillissementsaanvraag, uw Britse debiteur alsnog over de streep trekken. De faillissementsaanvraag is niet zo snel en goedkoop als in Nederland. In Engeland en Wales kost dit minimaal drie weken en kan het al snel een paar maanden duren. Dit incassomiddel is dan ook slechts in enkele gevallen te adviseren.

Gerechtelijke incasso in het Verenigd Koninkrijk

Uiteraard zullen wij, als dit in uw geval het meest gunstige is, altijd proberen gerechtelijke procedures door een Nederlandse rechtbank te laten behandelen. Als de algemene voorwaarden van uw overeenkomst dit niet toelaten, kunnen onze Engelse advocaten deze procedure ook succesvol voeren voor de rechtbank in het Verenigd Koninkrijk.

De mogelijke rechtsprocedures in het Verenigd Koninkrijk zijn afhankelijk van de jurisdictie waarin uw handelspartner gevestigd is. In deze uiteenzetting zal uitsluitend de procedure in Engeland en Wales besproken worden. Hier wordt de te volgen procedure en de bevoegde rechtbank bepaald door de omvang en complexiteit van de vordering. Deze drie procedures zijn in uitvoering vergelijkbaar.

Small claims track
In Engeland en Wales worden vorderingen onder de £10,000.00 in de ‘small claims track’ behandeld. In deze procedure wordt snel gehandeld door de rechtbank en liggen deadlines dicht op elkaar. Ook de duur van een zitting is gemiddeld korter dan in de andere ‘tracks’. Het is echter wel zo dat de kosten voor deze procedure vrijwel nooit volledig aan de verliezende partij worden opgelegd.

Fast track
In de ‘fast track’ worden hogere niet-complexe vorderingen behandeld. Hoewel deze procedure in de regel meer tijd in beslag neemt dan bovengenoemde ‘small claims track’, worden in deze procedure de kosten voor de procedure vaak wél (deels) doorberekend aan de verliezende partij. De beslissing hierover zal door de rechter genomen worden.

Multi track
Voor complexe of betwiste vorderingen boven de £10,000.00 dient de ‘multi track’ gevolgd te worden. Vanwege de aard van deze vorderingen zal deze procedure gemiddeld langer duren dan de ‘fast track’. In ‘multi track’ procedures kan, evenals in de ‘fast track’, door de rechter worden besloten dat de verliezende partij de proceskosten moet betalen.