In uw contract staan afspraken vastgelegd waar u en uw zakenpartner zich aan dienen te houden. Maar wat zijn de gevolgen als de andere partij failliet gaat en daarom de afspraken uit het contract niet meer kan nakomen? Mag u het contract dan stopzetten of bent u verplicht het contract voort te zetten?

Contract stopzetten bij faillissement

In principe lopen de contracten gewoon door na het faillissement van uw klant. U bent dan verplicht om de afspraken uit het contract na te komen. Dat betekent dat u bijvoorbeeld nog steeds moet blijven leveren. Vaak zijn er echter in de algemene voorwaarden andere afspraken hierover gemaakt of zorgt het faillissement ervoor dat u tijdelijk de afspraken uit het contract niet hoeft na te komen.

Neem in het geval van een faillissement altijd contact op met de betreffende curator. De curator moet, als u een redelijke termijn geeft, binnen deze termijn laten weten of de overeenkomst wordt voortgezet. Doet de curator dat niet, bent u niet langer verplicht om door te leveren. Als de curator aangeeft het contract voort te willen zetten, moet de curator zekerheid bieden dat u hiervoor betaald krijgt.

Wie is de curator?

U kunt in het centraal insolventie register opzoeken wie de curator van een failliet bedrijf is. Hierbij staan ook de gegevens van de curator vermeld, zodat u contact met de curator kunt opnemen om een openstaande schuld door te geven of om nieuwe afspraken met de curator te maken.

Voordelen bij voortzetten van contract

Het direct beëindigen van een contract is niet altijd de beste optie voor uw organisatie. Of u het contract het beste kunt voortzetten of beëindigen is per situatie verschillend en afhankelijk van het soort contract dat u met de failliete partij heeft. Zo maakt het verschil of u een leverancier, verhuurder of opdrachtgever bent van het failliete bedrijf. Daarnaast kunnen er commerciële belangen meewegen om een contract wel of niet voor te zetten. Vraag daarom altijd advies aan een specialiseerde advocaat voor uw specifieke situatie.

Afspraken maken met de curator

Wanneer u het contract uit commerciële overwegingen wilt voortzetten, is het echter wel aan te raden om hierover afspraken te maken met de curator. Zo kan er bijvoorbeeld met een curator afgesproken worden dat er een voorschotbetaling wordt betaald, zodat u de zekerheid heeft dat u betaald krijgt voor uw leveringen. Zeker wanneer de gefailleerde onderneming van uw producten of diensten afhankelijk is, zal de curator bereid zijn om hierover afspraken te maken. Neem contact op met onze insolventie advocaten voor een duidelijk en eerlijk advies over uw mogelijkheden.