Als u openstaande facturen heeft bij een failliete onderneming, moet u dit doorgeven aan de curator. De curator plaatst vervolgens de vorderingen op een crediteurenlijst. De curator probeert vervolgens met de verkoop van de failliete boedel zoveel mogelijk schuldeisers terug te betalen. Bij de afwikkeling van het faillissement hoort u hoeveel u krijgt.

Vordering doorgeven aan de curator

Wanneer uw klant failliet gaat en u nog een openstaande rekening heeft bij deze onderneming, dient u dit zo snel mogelijk aan de curator door te geven. De curator benadert alleen crediteuren die bij hem bekend zijn. Wanneer de failliete onderneming de administratie niet op orde heeft, bent u mogelijk niet in beeld bij de curator. Wacht dus niet af totdat de curator contact met u opneemt, maar neem zelf contact op.

U kunt in het centraal insolventie register opzoeken wie de curator van een failliet bedrijf is. Hierbij staan ook de gegevens van de curator vermeld, zodat u contact met de curator kunt opnemen om een openstaande schuld door te geven of om nieuwe afspraken met de curator te maken.

Stuur bewijsstukken mee van uw vordering

Zorg er altijd voor dat u bewijsstukken meestuurt, zoals facturen of een contract met het failliete bedrijf.

Wacht niet af, maar neem zelf contact op

Wanneer u de niet betaalde facturen inclusief bewijsmateriaal naar de curator stuurt, plaatst de curator dit op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. U krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging. Indien u na een week nog niets heeft gehoord van de curator, neem dan zelf contact op met de curator om te vragen naar de stand van zaken.

De stand van zaken in het faillissement

U hoort pas bij de afwikkeling van het faillissement wat u ontvangt. De curator houdt u wel tussentijds op de hoogte van de stand van zaken in het faillissement door middel van openbare faillissementsverslagen. Deze verslagen kunt u gratis opvragen bij de rechtbank.