U bent verplicht om uw algemene voorwaarden in een begrijpelijke taal aan te bieden, anders zijn deze niet rechtsgeldig. Dit betekent dat uw algemene voorwaarden opgesteld moeten zijn in een taal die uw zakenpartner ook begrijpt. U heeft internationale algemene voorwaarden nodig.

Wanneer u internationaal zakendoet, is in veel gevallen de voertaal Engels. In dat geval moeten ook uw algemene voorwaarden in het Engels worden opgesteld.

Uw algemene voorwaarden vertalen?

U kunt ervoor kiezen om uw Nederlandse algemene voorwaarden te vertalen naar de taal van uw zakenpartner, zodat deze algemene voorwaarden ook voor uw zakenpartner begrijpelijk zijn. Wees u echter ook bewust van de risico’s van vertalen:

Juridische begrippen krijgen een andere betekenis

Juridische begrippen zijn niet altijd letterlijk te vertalen en kunnen hierdoor een totaal andere betekenis krijgen. Zorg er daarom voor dat de vertaling van uw algemene voorwaarden altijd worden gecontroleerd door een internationale advocaat die de voertaal spreekt.

Elk land heeft eigen wetten en regels

Uw internationale algemene voorwaarden zijn mogelijk gebaseerd op de Nederlandse wetgeving. Bij internationaal zakendoen moet u er rekening mee houden dat elk land een ander rechtsstelsel heeft waardoor er in elk land andere regels gelden. Dat betekent dat uw letterlijk vertaalde internationale algemene voorwaarden niet altijd rechtsgeldig zijn.

Het is niet duidelijk welk recht van toepassing is en welke rechter bevoegd is

Waar het bij zakendoen in Nederland vaak logisch is dat u bij handelsproblemen gaat procederen in Nederland, is dat bij internationaal zakendoen niet het geval. U moet in dat geval vastleggen ‘welk recht van toepassing  is’, oftewel in welk land u gaat procederen als er een conflict ontstaat, en ‘welke rechter bevoegd is’. Legt u hier niets over vast, moet u mogelijk in het buitenland procederen. Dit kost vaak veel tijd en kan soms erg complex zijn.

Opstellen van internationale algemene voorwaarden

Wilt u er zeker van zijn dat uw algemene voorwaarden ook in internationaal verband van toepassing zijn? Onze gespecialiseerde advocaten hebben internationale expertise en kunnen zich verplaatsen in de meest complexe ondernemingen. Zij zorgen ervoor dat uw algemene voorwaarden internationaal geldig zijn, in welk land u ook zakendoet.