In uw contract staan afspraken vastgelegd waar u en uw zakenpartner zich aan dienen te houden. Maar wat zijn de gevolgen als uw klant failliet gaat? Mag u het contract dan stopzetten of bent u verplicht om het contract voort te zetten?

Contractuele verplichtingen bij faillissement

In principe lopen de contracten gewoon door na het faillissement van uw klant. U bent dan verplicht om de afspraken uit het contract na te komen. Dat betekent dat u bijvoorbeeld nog steeds moet blijven leveren. Vaak zijn er echter in de algemene voorwaarden andere afspraken hierover gemaakt of zorgt het faillissement ervoor dat u tijdelijk de afspraken uit het contract niet hoeft na te komen.

Contract stopzetten bij faillissement

Wilt u de overeenkomst met uw failliete klant beëindigen? Neem dan contact op met de betreffende curator. De curator moet, als u een redelijke termijn geeft, binnen deze termijn laten weten of de overeenkomst wordt voortgezet. Doet de curator dat niet, kan het contract beëindigd worden en bent u niet langer verplicht om door te leveren. Als de curator aangeeft het contract voort te willen zetten, moet de curator zekerheid bieden dat u hiervoor betaald krijgt.

Voordelen bij voortzetten van contract

Het direct beëindigen van een contract is niet altijd de beste optie voor uw organisatie. Of u het contract het beste kunt voortzetten of beëindigen is per situatie verschillend en afhankelijk van het soort contract dat u met de failliete partij heeft. Zo maakt het verschil of u een leverancier, verhuurder of opdrachtgever bent van het failliete bedrijf. Daarnaast kunnen er commerciële belangen meewegen om een contract wel of niet voor te zetten. Vraag daarom altijd advies aan een specialiseerde advocaat voor uw specifieke situatie.

Afspraken maken met de curator

Wanneer u het contract uit commerciële overwegingen wilt voortzetten, is het echter wel aan te raden om hierover afspraken te maken met de curator. Zo kan er bijvoorbeeld met een curator afgesproken worden dat er een voorschotbetaling wordt betaald, zodat u de zekerheid heeft dat u betaald krijgt voor uw leveringen. Zeker wanneer de gefailleerde onderneming van uw producten of diensten afhankelijk is, zal de curator bereid zijn om hierover afspraken te maken.

Meer informatie

Onze insolventie advocaten helpen u graag wanneer u geconfronteerd wordt met een failliete klant. Deze advocaten worden regelmatig door de rechtbank benoemd tot curator. Zij hebben ruime kennis en ervaring met het afwikkelen van faillissementen. Hierdoor weten zij hoe u het beste kunt inspelen op het faillissement van uw klant. Is uw klant failliet? Neem gerust contact op met onze specialisten.

CONTACTFORMULIER

Heeft u een vraag over dit onderwerp of wilt u graag een persoonlijk gesprek? Vul dan het contactformulier in. Ik neem zo snel mogelijk contact met u op.
Jeroen de Kort - Legal counselJeroen de Kort
Legal counsel
Ja, ik ga akkoord met de Privacyverklaring