Het Europees betalingsbevel is een gestandaardiseerde procedure die het mogelijk maakt om buitenlandse vorderingen te incasseren. De Europees betalingsbevelprocedure kan ingezet worden als zowel uw organisatie als de debiteur zich in een EU-lidstaat bevindt. Alle EU-lidstaten (met uitzondering van Denemarken) zijn namelijk bij deze procedure aangesloten. Het voordeel van het Europees betalingsbevel is dat een eenvoudige, snelle en goedkope manier is om internationale vorderingen te incasseren.

Hoe werkt de Europees Betalingsbevelprocedure?

Bij de Europees Betalingsbevelprocedure vult u als schuldeiser een standaardformulier in (formulier A van bijlage I van de EBB-verordening). Dit formulier is beschikbaar in alle officiële talen van de Europese Unie. Het ingevulde formulier moet u vervolgens samen met de bewijsstukken naar de rechtbank sturen. De rechtbank stuurt vervolgens een betalingsbevel naar de debiteur. De debiteur krijgt 30 dagen om hierop te reageren indien hij het niet eens is met de vordering. Reageert de debiteur niet binnen deze 30 dagen? Dan wordt het betalingsbevel definitief. Het betalingsbevel is dan een geldig en afdwingbaar vonnis dat in elke EU-lidstaat uitgevoerd kan worden.

Wanneer kan een Europees Betalingsbevel ingezet worden?

Een Europees betalingsbevel kan ingezet worden bij internationale vorderingen, die niet betwist zijn. Als de debiteur met een reden komt waarom hij de factuur niet kan betalen, of wanneer er sprake is van een discussie over de betaling van de factuur, dan kan deze procedure niet worden gevolgd. In dat geval moet u meestal een gerechtelijke procedure in het land van uw debiteur voeren om uw openstaande factuur betaald te krijgen.

Naar welke rechter moet ik het verzoek sturen?

Wanneer u gebruik wilt maken van het Europees Betalingsbevel, dient u een verzoek te sturen naar de bevoegde rechter. Welke rechter bevoegd is om te oordelen over uw geschil, is per situatie verschillend. In de algemene voorwaarden en in het contract kunt u een forumkeuzebeding opnemen, waarmee wordt vastgelegd welke rechter bevoegd is. Zijn hier geen afspraken over gemaakt? Dan is het uitgangspunt dat de rechter in de woonplaats van uw debiteur bevoegd is. Dat betekent dat u in het buitenland moet procederen.

Meer informatie over incasseren in het buitenland

Heeft u een vordering in het buitenland die u graag geïncasseerd wil hebben? Neem dan gerust contact met ons op. Onze internationale incassospecialisten en advocaten helpen u graag met beoordelen van uw zaak. Wij zorgen ervoor dat u alsnog krijgt waar u recht op heeft.

CONTACTFORMULIER

Heeft u een vraag over dit onderwerp of wilt u graag een persoonlijk gesprek? Vul dan het contactformulier in. Ik neem zo snel mogelijk contact met u op.
Jeroen de Kort - Legal counselJeroen de Kort
Legal counsel
Ja, ik ga akkoord met de Privacyverklaring