Regelmatig wordt er aan een bedrijf surseance van betaling verleend. Wat is dit precies? En wat betekent het als er aan uw klant surseance van betaling is verleend? Wij leggen het uit in dit artikel.

1. Wat is surseance van betaling?

Surseance van betaling kunt u zien als een algemeen uitstel van betaling, dat de rechtbank verleent aan een bepaalde schuldenaar. Surseance van betaling is gericht op het voortbestaan van de onderneming. Wanneer er surseance van betaling is verleend aan een bedrijf, wordt dit gepubliceerd in het Centraal Insolventieregister van de rechtspraak.

Surseance van betaling is bedoeld om zowel in het voordeel van de schuldenaar als de schuldeiser te zijn. Bij een faillissement hebt u als schuldeiser een geringe kans dat u een uitdeling ontvangt. In het geval van een surseance van betaling is die kans groter. Een verzoek tot surseance van betaling wijst de rechtbank alleen toe als er nog een mogelijkheid is tot voldoening van (een deel van) de vordering van de schuldeisers.

2. Surseance van betaling aanvragen: hoe werkt dat?

Een schuldenaar kan een verzoek indienen bij de rechtbank. Indien aan de formaliteiten is voldaan, zal de rechtbank de surseance voorlopig verlenen. De schuldeisers worden uitgenodigd voor een zitting om te stemmen over de definitieve verlening van de surseance. Naast de schuldeisers en schuldenaar wordt ook de mening van de bewindvoerder(s) gevraagd. Een verzoek tot definitieve verlening van de surseance van betaling wijst de rechtbank alleen toe als er nog een mogelijkheid is tot voldoening van (een deel van) de vordering van de schuldeisers.

3. Kan ik mijn spullen nog terughalen?

Heeft u goederen geleverd aan de schuldenaar die nog niet zijn betaald? In sommige gevallen kunt u deze goederen terughalen. Een voorbeeld van een situatie waarin dit mogelijk is, is wanneer de goederen zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op het recht van reclame.

Mochten er problemen ontstaan bij het terughalen van uw goederen, schakel dan onze insolventie advocaten in. Vanwege hun juridische kennis en praktijkervaring weten zij exact welke mogelijkheden er zijn in uw situatie. Regelmatig komt het voor dat goederen dan toch nog teruggehaald kunnen worden.

4. Wat moet ik doen als ik nog een openstaande factuur heb bij de schuldenaar?

Wanneer uw vordering is ontstaan voordat de surseance van betaling is verleend aan de schuldenaar, dan kan de schuldenaar niet gedwongen worden betalingen te verrichten. De vorderingen worden als het ware tijdelijk geschorst. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. In B2B verhoudingen zijn de meest belangrijke: vorderingen met voorrang en termijnen van huurkoop. Als u niet tot de uitzonderingen behoort, is het in ieder geval verstandig om uw openstaande facturen zo snel mogelijk door te geven aan de schuldenaar en de bewindvoerder. Dit zorgt ervoor dat de bewindvoerder op de hoogte is van uw vordering. Zorg er altijd voor dat u bewijsstukken meestuurt, zoals facturen of uw contract met de schuldenaar. Als u wel tot de uitzonderingen behoort, dan kunnen uw voorrangsrechten komen te vervallen als u de vordering indient in de surseance.

5. Kan ik mijn geld nog verwachten?

In principe kan, zoals hierboven al gezegd is, de schuldenaar niet gedwongen worden betalingen te verrichten tijdens de surseance van betaling. Het kan echter zo zijn dat de schuldenaar tijdens de surseance van betaling betalingen verricht. Deze betalingen worden dan eerlijk verdeeld over alle schuldeisers die binnen de surseance van betaling vallen. Nadat de termijn van surseance van betaling is verlopen, is uw vordering niet langer geschorst en kunt u deze weer verhalen op de schuldenaar. Schulden die tijdens de surseance van betaling ontstaan horen tijdig voldaan te worden door de schuldenaar. Deze vallen namelijk buiten de surseance van betaling.

Indien de surseance succesvol is dan eindigt deze omdat de schuldenaar u kan betalen of omdat de schuldenaar met de schuldeisers tot een akkoord is gekomen.

6. Wie is de bewindvoerder en hoe kan ik contact opnemen?

In tegenstelling tot een faillissement, wordt er bij surseance van betaling een bewindvoerder benoemd en geen curator. De bewindvoerder zal samen met de schuldenaar het beheer over diens zaken voeren en staat de schuldenaar daarin bij. Dit gebeurt vooral in het belang van de gezamenlijke schuldeisers, dus ook in uw belang. Het is zelfs zo dat de schuldenaar niet zonder de bewindvoerder mag handelen en dat is ook vice versa. Het is dus belangrijk dat wanneer u afspraken maakt met de schuldenaar de bewindvoerder hierachter staat.

In het centraal insolventie register staat vermeld wie de bewindvoerder van een surseance van betaling is en hoe u contact op kunt nemen met de benoemde bewindvoerder.

7. Moet ik als leverancier doorleveren aan de schuldenaar?

Uw overeenkomst loopt in principe gewoon door, ook nu er surseance van betaling aan de schuldenaar is verleend. U bent en blijft namelijk verplicht om de gemaakte afspraken die zijn overeengekomen, na te komen. Het is in ieder geval verstandig om contact op te nemen met de schuldenaar en bewindvoerder betreffende de voortzetting van de overeenkomst. Het is mogelijk om in uw contract met de schuldenaar vooraf overeen te komen dat u in geval van surseance bevoegd bent de leveringen te staken. Dit neemt niet weg dat een dergelijk staken onder omstandigheden onredelijk kan zijn (bijvoorbeeld als betaling van nieuwe leveranties gegarandeerd zijn).

De schuldenaar en de bewindvoerder moeten, als u een redelijke termijn geeft, binnen deze termijn laten weten of de overeenkomst wordt voortgezet. Als de schuldenaar en de bewindvoerder aangeven de overeenkomst in stand te willen laten, dan moeten zij zekerheid bieden dat u hiervoor betaald krijgt. Wanneer u geen reactie krijgt binnen de gestelde termijn, dan bent u niet langer verplicht om door te leveren. Hier is echter een uitzondering op. Wanneer u namelijk een leverancier bent die geregeld gas, water, elektriciteit of verwarming levert, terwijl de schuldenaar dit nodig heeft voor de eerste levensbehoeften of voor het voortzetten van de onderneming, dan moet u in principe blijven doorleveren wanneer de schuldenaar niet nakomt.

Mocht u twijfelen over het staken van de leveranties of de kwaliteit van de te stellen garanties of zekerheden, schakel dan onze insolventie advocaten in.

8. Hoe lang duurt de surseance van betaling?

Dit verschilt per surseance van betaling. De rechtbank stelt de duur van de surseance van betaling vast en dit kan in beginsel niet langer zijn dan anderhalf jaar. De schuldenaar kan echter één of meerdere keren de rechter verzoeken de termijn te verlengen voor ten hoogste anderhalf jaar per verlenging. Wanneer de termijn is verlopen zal de bewindvoerder dit aankondigen in de Staatscourant en als het goed is de schuldeisers informeren die bij de bewindvoerder hun vordering kenbaar hebben gemaakt. Surseance van betaling eindigt echter vaak in een faillissement. Dit gebeurt zelfs vaak al kort nadat surseance van betaling is verleend. De belangrijkste redenen daarvoor zijn dat de schuldenaar ook niet in staat is de verplichtingen na surseance te voldoen en doordat partijen met vorderingen die niet onder de surseance vallen niet bereid zijn medewerking te verlenen aan de surseance.

CONTACTFORMULIER

Heeft u een vraag over dit onderwerp of wilt u graag een persoonlijk gesprek? Vul dan het contactformulier in. Ik neem zo snel mogelijk contact met u op.
Jeroen de Kort - Legal counselJeroen de Kort
Legal counsel
Ja, ik ga akkoord met de Privacyverklaring