Misschien heeft u er al eens van gehoord: de turboliquidatie. Geen fenomeen uit een nieuwe actiefilm, maar een wettelijke manier om uw bedrijf te beëindigen. Veel bedrijven maken er al gebruik van en wellicht kan dit ook voor u interessant zijn. 

Wat is een turboliquidatie? 

Een turboliquidatie is – zoals de naam al doet vermoeden – een snelle manier om een BV te beëindigen. De turboliquidatie is bedoeld voor vennootschappen die geen actief meer hebben. Deze vennootschappen kunnen op eenvoudige wijze worden geliquideerd, zonder dat daar een curator of en vereffenaar aan te pas hoeft te komen. Het nemen van een aandeelhoudersbesluit en de registratie van dat besluit bij de Kamer van Koophandel, is al voldoende om de BV te laten ophouden te bestaanOok stichtingen kunnen door middel van turboliquidatie worden beëindigd. 

Ontbinding van de vennootschap 

Als u aandeelhouder bent van een BV en u de vennootschap wilt beëindigen, dan kunt u een aandeelhoudersbesluit nemen om de BV te ontbinden. Als er op het moment van de ontbinding nog baten aanwezig zijn binnen uw bedrijf, dan moet er een vereffenaar worden aangesteld om die baten te verkopen en de opbrengst daarvan te verdelen (ontbinding en vereffening). Zijn er echter geen baten meer, dan houdt de BV direct op te bestaan, zonder dat er vereffend hoeft te worden. Ook als er nog schulden zijn.   

Stappenplan turboliquidatie 

Om uw bedrijf te beëindigen door middel van turboliquidatie, moet er eerst een aandeelhoudersbesluit worden genomen om de BV te ontbinden. Dit besluit legt u vast in notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Daarbij dient u ook een bewaarder van boeken en bescheiden aan te wijzen. Dit is degene die verantwoordelijk wordt voor het bewaren van de administratie van het geliquideerde bedrijf gedurende de fiscale bewaartermijn van zeven jaar. De notulen van de aandeelhoudersvergadering worden vervolgens samen met een formulier toegezonden aan de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel registreert wie er is benoemd tot bewaarder van boeken en bescheiden. Vervolgens wordt de vennootschap door de Kamer van Koophandel uitgeschreven. Als datum waarop de BV is opgehouden te bestaan, geldt de datum van het aandeelhoudersbesluit tot ontbinding.  

Faillissement of turboliquidatie? 

Hoe weet u of u moet kiezen voor een faillissement of voor een turboliquidatie? Als uw onderneming in het geheel geen actief meer heeft, dan kiest u in de meeste gevallen voor turboliquidatie. Dat geldt ook als uw onderneming nog schulden heeft. Het heeft dan immers weinig zin om het faillissement aan te vragen, omdat de curator niets kan uitkeren aan de schuldeisers. Ook is er dan geen geld voor het salaris van de curator. Als er geen baten zijn en er toch een faillissement wordt uitgesproken, dan kan de curator daartegen in verzet komen en de rechtbank vragen om het faillissement terug te draaien. Heeft uw onderneming nog wel baten maar zijn deze onvoldoende om alle schulden te voldoen? Dan is het faillissement wel de aangewezen optie. 

Faillissement na turboliquidatie 

In sommige gevallen kunnen schuldeisers een geliquideerde BV alsnog failliet te laten verklaren. De schuldeisers zullen dan moeten aantonen dat er nog actief is dat kan worden uitgewonnen. Is dat actief er namelijk niet, dan levert het faillissement hun ook niets op. Aantonen dat er nog actief is, is geen eenvoudige taak. Vaak is de laatst gedeponeerde jaarrekening (te) oud is en er hoeft bij turboliquidatie geen slotbalans te worden gepubliceerd. Dit zal overigens wijzigen als de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie wordt aangenomen 

De schuldeisers kunnen ook proberen om de bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen, maar daarvoor ligt de lat ook erg hoog. 

Hulp bij turboliquidatie

Heeft u vragen over de stappen die u moet nemen om uw BV of stichting te liquideren? Wij helpen u graag en zorgen ervoor dat er aan alle voorwaarden wordt voldaan. Wordt u als schuldeiser geconfronteerd met de turboliquidatie van uw debiteur en bent u het daar niet mee eens? Dan informeren wij u over de mogelijkheden, bijvoorbeeld op gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. 

CONTACTFORMULIER

Heeft u een vraag over dit onderwerp of wilt u graag een persoonlijk gesprek? Vul dan het contactformulier in. Ik neem zo snel mogelijk contact met u op.
Jeroen de Kort - Legal counselJeroen de Kort
Legal counsel
Ja, ik ga akkoord met de Privacyverklaring