Uw eigen graafmachine terughalen? Dat is dan €500.

Soort zaak: advieszaak
Sector: Handel & Industrie
Land: Nederland
Dossierbehandelaar: Hanneke Zandvoort

Achtergrond

GRAAF, een verhuurder van graafmachines had een graafmachine verhuurd aan bouwbedrijf De Jong. Het bouwbedrijf betaalde echter de huurtermijnen niet, waarna GRAAF de huurovereenkomst beëindigde. GRAAF verzocht De Jong om de graafmachine terug te geven zodat zij de machine aan een ander bedrijf konden verhuren. De Jong reageerde echter op geen enkel bericht van GRAAF. De verhuurder schakelde daarom advocaat Hanneke Zandvoort in om ervoor te zorgen dat De Jong alsnog de graafmachine teruggaf.

Contact met de curator

Het bleek dat bouwbedrijf De Jong meerdere facturen niet betaalde en dat zij inmiddels failliet waren verklaard. De rechtbank stelde daarom een curator aan die het faillissement van De Jong moest afwikkelen, in dit geval curator Vriessens. Hanneke nam contact op met deze curator om aan te geven dat er nog een graafmachine van GRAAF bij het failliete bouwbedrijf stond. Curator Vriessens erkende dat GRAAF inderdaad de eigenaar was van de graafmachine, maar de machine zelf was spoorloos.

Curator Vriessens ging vervolgens op onderzoek uit en ontdekte dat De Jong nog een opslag in gebruik had waar de graafmachine stond. De curator liet aan GRAAF weten dat de graafmachine terecht was. Als GRAAF €500,- aan Vriessens zou betalen voor zijn werkzaamheden, dan zouden zij hun eigen graafmachine weer terug krijgen. Dit bedrag was gebaseerd op de werkzaamheden voor het traceren van de graafmachine, de stallingkosten en de waarde van de graafmachine.

Toen Hanneke hoorde van het te betalen bedrag, vertelde ze direct aan GRAAF dat zij dat bedrag niet moesten betalen. €500,- was in dit geval een buitensporig hoog bedrag. Elke curator moet onderzoek verrichten bij een faillissement en de activa van het failliete bedrijf inventariseren. Dat behoort gewoon tot zijn wettelijke taken. Dat zijn onderzoek niets had opgeleverd voor de andere schuldeisers was natuurlijk vervelend, maar wil niet zeggen dat één schuldeisers voor deze werkzaamheden moet betalen. De enige vergoeding die een curator bij een schuldeiser in rekening mag brengen, is een vergoeding voor het uitleveren van goederen. En €500,- is dan nog steeds een zeer hoog bedrag. Hanneke nam contact op met curator Vriessens om hem te laten weten dat een boedelbijdrage van €25,00 redelijk is. Maar daar kwam Vriessens zijn bed niet voor uit.

Rechter-commissaris

Omdat curator Vriessens vasthield aan zijn standpunt, nam Hanneke contact op met de rechter-commissaris. Die ging vervolgens op zijn beurt verhaal halen bij curator Vriessens. De curator stelde dat zijn werkzaamheden ten behoeve van GRAAF waren geweest en dat GRAAF daar dus voor moest betalen. Daarna zou hij pas laten weten waar de graafmachine was. Daar was de rechter-commissaris het niet mee eens. Hij gaf aan dat de uitgevoerde werkzaamheden de wettelijke taak zijn van een curator. Er was daarom geen vergoedingsplicht voor GRAAF. De rechter-commissaris beval Vriessens om snel te laten weten aan GRAAF waar de graafmachine zich bevond, zodat ze die snel konden ophalen. Kosteloos.

Heeft u ook te maken met een failliete huurder en wilt u advies over mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. Onze gespecialiseerde advocaten geven u graag advies in uw specifieke situatie. 

In verband met de bescherming van de privacy van onze klanten en andere betrokkenen, is in deze verhalen gebruik gemaakt van gefingeerde namen.