Door schenkingen aan projecten van Thembalethu Home Based Care hoopt Bierens een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van kinderen in Mpumalanga (Zuid-Afrika). In 2009 deed Bierens Incasso Advocaten de eerste toezegging voor een financiële bijdrage voor het bouwen van het eerste “Bierens House” in Jepper’s Reef. Inmiddels zijn al vijf huizen gebouwd om weeskinderen, die het slachtoffer zijn van ouders met HIV/AIDS, op te vangen en onderdak te bieden.

Thembalethu

Thembalethu betekent Hoop. Thembalethu Home Based Care (THBC) is werkzaam in de provincie Mpumalanga, één van de zwaarst getroffen gebieden in zuidelijk Afrika op het gebied van HIV/AIDS. THBC is een non-profit organisatie die zich inzet voor de slachtoffers van de ziekte. Ruim 50% van de inwoners in het gebied waar de organisatie werkzaam is, is besmet. Hierdoor komen er steeds meer weeskinderen in het gebied. De organisatie biedt hulp waar het gaat om zorg, voorlichting, begeleiding, opvang en onderdak, voedselvoorziening en inkomensvoorziening. Inmiddels zijn er door Thembalethu al bijna 60 huizen gebouwd, waarvan vijf Bierens huisjes.

Meer over Thembalethu leest u op de website van Thembalethu: www.thembalethu.nl.

De huisjes

Het eerste "Bierens House"
In het eerste huisje dat Bierens heeft laten bouwen, wonen de twee zusjes Nondoduzo en Nozipho. Hun ouders zijn beiden overleden aan Aids. Het was voor de weesjes niet veilig om bij hun oom, die hen aanvankelijk in huis nam, te blijven wonen. Eén van de care-workers heeft Thembalethu Home Based Care ingeschakeld voor een veilig huis voor de kinderen. De twee meisjes wonen nu met plezier in dit huisje met drie kamers. Ook is ervoor gezorgd dat ze een opleiding konden volgen, waardoor ze nu allebei een baan hebben gevonden, zodat ze hun eigen kinderen een betere toekomst kunnen bieden.

thembalethu-huisjes

Het tweede “Bierens House”
In het tweede Bierens huisje woont een care-worker met haar twee kinderen. Deze careworker, die problemen in de omgeving moet signaleren zodat de juiste hulp geboden kan worden, woonde zelf in een huis dat gemaakt was van pallets. Deze care-worker zette zich in voor kindgezinnen. Dit zijn gezinnen waarvan de ouders zijn overleden en de oudste kinderen, vaak niet ouder dan 12, voor hun broertjes en zusjes moeten zorgen. Na haar inzet voor de maatschappij had ze zelf geen veilig huis om naar terug te keren. Dankzij Thembalethu kan ze nu ook haar eigen kinderen een veilig thuis bieden.

thembalethu-huisjes2

Het derde “Bierens House”
Dit huisje is gebouwd voor de gehandicapte Anita Mucavelo en haar vier kinderen. Zij is door THBC uitgekozen vanwege de economische situatie waarin de familie verkeert. Nu heeft de familie weer een veilig thuis met bovendien ruimte en voorzieningen die het hutje niet bood. Op de foto’s is te zien dat het oude huisje ook nog staat. Dit wordt nu door het gezin gebruikt als opslag, waardoor ze binnen alle ruimte hebben die ze nodig hebben.

thembalethu-huisjes2

Het vierde “Bierens House”
In het vierde huisje dat Bierens heeft laten bouwen woont het gezin dat voorheen in een lemen hut woonde. Dit gezin bestaat uit een vrouw en haar drie neefjes waarvoor ze, na het overlijden van haar zus als gevolg van Aids, de zorg op zich heeft genomen. De omstandigheden waar de vrouw zich toen in verkeerde, waren niet geschikt voor de kinderen om in op te groeien. Het nieuwe huis draagt bij aan de waardigheid en het zelfvertrouwen van dit gezin; met name van de kinderen. De verwachting is dat dit de eigenwaarde van de kinderen vergroot en daardoor ook een positief effect heeft op hun schoolprestaties. Bovendien is de tante vanuit het huisje maïs gaan verkopen, om zo genoeg geld te kunnen verdienen voor het gezin.

thembalethu-huisjes4

Het vijfde “Bierens House”
Huisje nummer vijf is inmiddels ook opgeleverd. In dit huisje woont nu een gezin met zeven kinderen. Het achtste kind is helaas overleden als gevolg van de slechte situatie waarin het gezin verkeerde. Dit huisje wordt, net als de andere huizen van Thembalethu, gebouwd door een lokale ondernemer. Op deze manier helpen we niet alleen een gezin aan een veilige woning, maar voorzien we ook in werkvoorziening. Joe, de aannemer van dit vijfde huis, kan met het geld dat hij hiermee verdient, zijn gezin weer onderhouden en zijn kinderen te eten geven.

thembalethu-huisjes5

De Bierens Kidsclub

In 2018 hebben we de Bierens kidsclub laten bouwen. Een school waar 150 kunnen overblijven.

Bierens Kids Club

Status van overige door Bierens gesponsorde projecten

  • In 2011 is een “education center” gebouwd. Daarnaast is er ook een Kids-Club gerealiseerd voor naschoolse opvang van de kinderen.
  • In april 2012 bestond Bierens 60 jaar. Ter ere daarvan werd een congres georganiseerd waarbij geld werd ingezameld voor de stichting. De donateurs waren gul. Het bedrag wordt gebruikt voor studiemateriaal en daarnaast zal een klein gedeelte besteed worden aan speelgoed voor de weeskinderen in het dorp.
  • De dans en zanggroep van Thembalethu Zuid-Afrika, Zakhele, bracht in mei 2013 een bezoek aan Nederland. Uiteraard kwamen zij ook even bij Bierens langs.