In een huurovereenkomst legt u alle afspraken tussen huurder en verhuurder vast, zoals welke ruimte er wordt verhuurd en welk bedrag (huur) hiervoor betaald moet worden. Bij het verhuren van een bedrijfsruimte is er relatief veel vrijheid om te bepalen onder welke voorwaarden er wordt verhuurd. Hiervoor is namelijk minder vastgelegd in de wet. Het nadeel hiervan is dat belangrijke afspraken niet worden opgenomen in het contract, wat in de toekomst kan leiden tot discussies. Het is daarom belangrijk om gemaakte afspraken goed vast te leggen en deze te laten controleren door een gespecialiseerde advocaat. Zo loopt u geen onnodige risico’s.

Soorten bedrijfsruimtes

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten bedrijfsruimtes. Beide soorten bedrijfsruimtes kennen verschillende wettelijke regels waar een huurovereenkomst aan moet voldoen.

  • Winkelruimte en horecagelegenheden: dit worden ook wel 290 bedrijfsruimtes genoemd. Deze ruimtes zijn voor publiek toegankelijk. Omdat huurders van een 290 bedrijfsruimte plaatsgebonden zijn en zij hun bedrijfsactiviteiten niet zomaar kunnen verplaatsen zonder mogelijk klantverlies, krijgen zij meer bescherming dan andere bedrijfsruimtes.
  • Overige bedrijfsruimte: dit worden ook wel 230a bedrijfsruimtes genoemd. Hieronder vallen kantoorpanden of bedrijfsruimtes met een werkplaats.

Wat staat er in een huurcontract?

Wilt u een huurovereenkomst opstellen? Zorg dan dat onderstaande punten in uw huurovereenkomst terugkomen.

  • De gegevens van de huurder.
  • De gegevens van de verhuurder.
  • Een omschrijving van de bedrijfsruimte.
  • De bestemming van het gehuurde en waarvoor dit door de huurder mag worden gebruikt. Bijvoorbeeld als kledingzaak of horecagelegenheid.
  • De huurprijs en afspraken over de betaling, zoals de betalingstermijn.
  • Een borgstelling: een andere partij staat garant voor het betalen van de huur door de huurder. Dit biedt extra zekerheid voor de verhuurder.
  • Afspraken over het opzeggen van de huur: welke termijn geldt er bijvoorbeeld?
  • Afspraken over de onderhoudsverplichtingen.

Gratis voorbeeld huurovereenkomst

Dit document kunt u als basis gebruiken voor het opstellen van uw huurovereenkomst. Houd er rekening mee dat dit document mogelijk niet aansluit op uw specifieke situatie. Een verkeerd opgesteld document kan vervelende gevolgen hebben. Laat uw huurovereenkomst daarom altijd checken door een gespecialiseerde advocaat.