In een koopovereenkomst kunt u afspraken vastleggen rondom de koop van goederen, diensten, ondernemingen of onroerend goed. Naast de koopovereenkomst kunnen er afspraken vastliggen in de algemene voorwaarden.

Koopovereenkomst opstellen

Het opstellen van een koopovereenkomst is altijd maatwerk. Veel bepalingen in de overeenkomst zijn met elkaar verbonden, waardoor aanpassingen in de koopovereenkomst al snel grote gevolgen hebben voor uw rechten en plichten. Laat uw koopovereenkomst daarom altijd opstellen of controleren door een gespecialiseerde advocaat.

Inhoud koopovereenkomst

  • Wat er wordt verkocht;
  • Wanneer de koop plaats vindt;
  • De prijs die ervoor wordt betaald.