In een leasecontract worden afspraken vastgelegd tussen een leasemaatschappij (een lessor) en de klant van de leasemaatschappij (de lessee). Bij lease kan een ondernemer tegen een bepaalde vergoeding een bepaald object gebruiken. De ondernemer hoeft hierbij zelf geen kosten te maken om dit gebruiksmiddel aan te schaffen, het object wordt namelijk aangeschaft door de leasemaatschappij.

Wilt u een leaseovereenkomst opstellen?

Het opstellen van een leaseovereenkomst is in de meeste gevallen maatwerk. De inhoud van de overeenkomst moet namelijk worden afgestemd op uw specifieke situatie. Laat uw leasecontract daarom altijd opstellen of controleren door een gespecialiseerde advocaat.

Welke afspraken kunt u vastleggen in een leasecontract?

  • De leaseprijs
  • De leaseperiode (afhankelijk van de economische levensduur van de geleasede zaak)
  • Gevolgen bij te late betaling
  • Optie tot kopen

Voorbeeld huurovereenkomst

Soorten leaseovereenkomst

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 verschillende leaseovereenkomsten:

  • Financial leaseovereenkomst

Deze leasevorm lijkt op een huurkoopovereenkomst en kenmerkt zich als een koop op afbetaling. Bij een Financial leaseovereenkomst wordt het object gefinancierd door een leasemaatschappij. Degene die het object least, betaalt gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst dit bedrag terug. Wanneer alle leasetermijnen zijn betaald wordt diegene eigenaar van het object.

  • Operational leaseovereenkomst

Een operational leaseovereenkomst lijkt juridisch gezien veel op een huurovereenkomst. Hierbij betaalt een ondernemer een bepaalde vergoeding om het object te mogen gebruiken. Na afloop van de leasetermijn blijft de leasemaatschappij eigenaar van het object.