Niet alleen goederen of diensten kunnen worden verkocht, ook vorderingen kunnen worden overgedragen aan een derde partij die niet bij het sluiten van de overeenkomst betrokken was. Dit wordt ook wel cessie genoemd. In de overeenkomst van cessie worden afspraken vastgelegd over het overdragen van vorderingen.

Wilt u een overeenkomst van cessie opstellen?

Het opstellen van een overeenkomst van cessie is in de meeste gevallen maatwerk. Een standaardcontract voldoet vaak niet. Voor het overdragen van vorderingen moeten namelijk andere bepalingen worden opgenomen dan wanneer u een contract opstelt voor het verkopen goederen.  Daarbij zijn er twee verschillende soorten overeenkomsten van cessie:

  • Overeenkomst openbare cessie

In deze overeenkomst wordt een vordering overgedragen door een akte van cessie en is het verplicht dat de overdracht aan de betreffende debiteur wordt medegedeeld.

  • Overeenkomst stille cessie

In deze overeenkomst is het niet nodig om aan de debiteur mede te delen dat de vordering aan een derde partij is overgedragen. Wel moet de akte van cessie geregistreerd worden bij de Belastingdienst of door een notaris opgemaakt worden.

Een overeenkomst van cessie moet schriftelijk worden opgesteld en daarnaast de juiste bepalingen bevatten. Anders is de overeenkomst van cessie niet rechtsgeldig. Laat uw overeenkomst van cessie daarom altijd opstellen of controleren door een gespecialiseerde advocaat.

Welke afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst van cessie?

  • De 3 betrokken partijen:
    • De partij die in eerste instantie een vordering heeft;
    • De partij die de vordering overneemt;
    • De debiteur die de vordering moet betalen;
  • De vordering die wordt overgedragen.