6 stappen als uw debiteur een Whoa akkoord aanbiedt

|
Auteur:
3 min

Als u zich bezighoudt met het debiteurenbeheer van uw organisatie, dan is het een kwestie van tijd tot u er een keer mee te maken krijgt: het Whoa akkoord. Eerder schreven wij al over de Whoa en wat dit precies inhoudt. Heeft uw debiteur u een akkoord aangeboden, maar weet u niet of u het voorstel moet accepteren? In dit artikel leggen we in 6 stappen uit waar u in ieder geval op zou moeten letten.

Stap 1. Hoe is de financiële situatie van uw debiteur?

Volgens de wet kan een debiteur een Whoa akkoord aanbieden als het aannemelijk is dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden. Met andere woorden: het Whoa akkoord komt pas in zicht bij een dreigend faillissement. Het is dus zinvol om na te gaan hoe uw debiteur er financieel voorstaat. Staat de debiteur inderdaad op het randje van een faillissement, dan kan het zinvol zijn om met het Whoa akkoord in te stemmen.

Staat de debiteur er financieel nog niet zo slecht voor, dan zijn er wellicht nog andere mogelijkheden om uw vordering te verhalen dan via een Whoa akkoord. De debiteur dient bij het aanbieden van een akkoord informatie over zijn financiële positie te verschaffen. Mocht dat niet gebeurd zijn, vraag deze informatie dan vooral op om uw positie te kunnen bepalen.

Stap 2. Bepaal voor uzelf wat u minimaal wenst te ontvangen.

Wellicht heeft uw organisatie intern beleid ontwikkeld voor wanneer er wel of niet akkoord wordt gegaan met een regeling tegen finale kwijting. Is dat nog niet het geval? Dan is het wenselijk daar eens over na te denken. Op deze wijze zorgt u ervoor dat binnen uw organisatie alle neuzen dezelfde kant op staan.

Bent u een kleine onderneming in de zin van het jaarrekeningenrecht of heeft u minder dan 50 werknemers in dienst? Dan heeft u in het kader van een Whoa akkoord in principe recht op betaling van tenminste 20% van uw vordering. Hier kan slechts van worden afgeweken als de debiteur kan aantonen dat daar zwaarwegende gronden voor zijn.

Stap 3. Bent u in de juiste klasse ingedeeld?

Alle schuldeisers die in een vergelijkbare positie verkeren, worden in dezelfde klasse ingedeeld en krijgen dus hetzelfde percentage van hun vordering aangeboden. De debiteur dient bij het aanbieden van een akkoord inzichtelijk te maken waarop de klassenindeling is gebaseerd en wat de financiële gevolgen zijn van het akkoord per klasse. Bent u niet in de juiste klasse ingedeeld en krijgen andere crediteuren in een vergelijkbare positie een beter aanbod? Dan is dat een reden om tegen het akkoord te stemmen.

Stap 4. Bent u slechter af dan in een faillissement?

Indien u bij acceptatie van het akkoord slechter af bent dan in een faillissement van uw debiteur, dan is dat eveneens een reden om tegen het akkoord te stemmen. U kunt het dan beter laten aankomen op een faillissement, waarbij er bovendien een curator zal worden aangesteld die zal nagaan of alles rechtmatig is verlopen (zie ook hierna). Schuldeisers mogen bij een Whoa akkoord niet slechter af zijn dan in een faillissement. Let wel, in veel faillissementen ontvangen de crediteuren zonder speciale rechten helemaal niets.

Stap 5. Onderzoek of u verhaal kunt nemen op de bestuurder

Een voordeel van een faillissement ten opzichte van een Whoa akkoord is dat er een curator aantreedt die namens de schuldeisers zal onderzoeken of er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Als het bestuur steken heeft laten vallen, dan zal de curator proberen om het bestuur aansprakelijk te stellen en de schade op het bestuur te verhalen. Bij een Whoa akkoord zult u als individuele schuldeiser moeten beoordelen of er reden is het bestuur aansprakelijk te stellen. Op deze wijze kunt u het gedeelte van uw vordering dat niet wordt voldaan in het kader van het Whoa akkoord, mogelijk nog op het bestuur verhalen. In dat kader is het van belang dat u geen afstand doet van uw vordering op de bestuurder.

Het bestuur kan bijvoorbeeld aansprakelijk zijn als de debiteur verplichtingen ten opzichte van u is aangegaan, terwijl op dat moment al duidelijk was dat de debiteur deze verplichtingen niet meer zou kunnen nakomen en ook uw schade niet meer zou kunnen betalen. Er zal dan beoordeeld moeten worden hoe de financiële positie van de debiteur was op het moment dat de verplichtingen ten opzichte van u werden aangegaan.

Ook kan er sprake zijn van een situatie waarbij het duidelijk was dat niet alle schulden meer betaald konden worden en er toch bepaalde schuldeisers zijn voldaan, terwijl andere schuldeisers met lege handen achterbleven. Als hier geen rechtvaardiging voor is, dan kan dit leiden tot aansprakelijkheid van het bestuur ten opzichte van de schuldeisers die onbetaald zijn gebleven.

Of het bestuur aansprakelijk is, is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Bovendien zal er nagegaan moeten worden of het bestuur verhaal biedt voor uw schade. Daarbij is het onder meer relevant of er sprake is van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Stap 6. Komt u er niet uit? Laat u zich dan adviseren!

Het is niet altijd even eenvoudig om een Whoa voorstel goed op zijn waarde te beoordelen. Kunt u wat hulp gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag om voor u het maximaal haalbare resultaat te bereiken.