Accountant aansprakelijk tegenover derden?

|
Auteur:
1 min
Als ondernemer besteedt u diensten uit bij derden. Hierdoor heeft u meer tijd over voor focus op uw eigen kerntaken. Ondernemers besteden uit aan notarissen en advocaten maar ook aan accountants. Wat nu als uw accountant een beroepsfout maakt waardoor u schade lijdt? Wanneer is een accountant aansprakelijk tegenover derden? Wij vertellen u er meer over.

Zorgplicht tegenover opdrachtgever

Dat een accountant een beroep uitoefent waarbij hij een zorgplicht heeft ten opzichte van zijn opdrachtgever is bekend. Er wordt van de accountant verwacht dat hij de juiste adviezen geeft aan zijn cliënt en ervoor zorgt dat de juiste acties worden ondernomen. Wanneer dit niet gebeurt, is de accountant aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Zorgplicht tegenover derden

Een accountant heeft echter niet alleen een zorgplicht ten opzichte van zijn opdrachtgever. Het is ook al langer bekend dat deze zorgplicht zich in sommige gevallen uitstrekt richting derden. Dat betekent dat een accountant onder bepaalde omstandigheden ook aansprakelijk gesteld kan worden door derden. Dit aspect is de laatste tijd behoorlijk in beweging en zijn er verschillende uitspraken door rechters hierover gedaan.

Wettelijke taken

In de vaste rechtspraak wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en de niet-wettelijke taken van de accountant. Volgens het bekende en veel besproken Vie d’Or arrest bestaat mogelijk aansprakelijkheid van de accountant tegenover derden als het gaat om wettelijke taken (zoals het opstellen van de jaarrekening). Voor niet-wettelijke taken, zoals bijvoorbeeld het geven van adviezen of het opstellen van een waarderingsrapport, kan echter ook een zorgplicht tegenover derden bestaan. Dit is echter afhankelijk van alle relevante omstandigheden.

Aansprakelijkheid in hoogst uitzonderlijke gevallen

In dit geval speelt het een belangrijke rol of het voor de accountant duidelijk was dat een door hem opgesteld advies of rapportage een derde onder ogen zou komen of zelfs juist met dit doel werd opgesteld. Het komt dus ook aan op het vertrouwen dat deze derde in de werkzaamheden van de accountant heeft gehad. Hiermee is in de rechtspraak dus het beeld bevestigd dat de accountant slechts in uitzonderlijke gevallen wegens het schenden van zijn zorgplicht tegenover derden aansprakelijk is. Aansprakelijkheid zal eerder worden aangenomen voor werkzaamheden waarvan het resultaat ook externe werking heeft. Hier dienen accountants dan ook rekening mee te houden.

Wilt u meer weten over wanneer een accountant aansprakelijk is?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Lees dan het eerdere artikel van Thomas van Berkel over accountants en zorgplicht. Wilt u ons direct iets vragen? Via ons contactformulier kunt u contact met ons opnemen. Onze gespecialiseerde advocaten geven u graag advies.