Algemene voorwaarden en the Battle of forms: hoe zat het ook alweer?

|
Auteur:
1 min

Indien twee zakelijke partijen naar hun eigen algemene voorwaarden verwijzen kan onduidelijkheid ontstaan over wiens algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Soms kan het zover gaan dat er zelfs discussie kan bestaan of er wel een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen als er geen overeenstemming bestaat over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden.

Battle of forms

Veel ondernemers zullen de situatie herkennen waarbij zij als leverancier van zaken of diensten hun eigen verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren en de klant de eigen inkoopvoorwaarden van toepassing verklaart. Wanneer er discussie ontstaat of onduidelijkheid is over of inkoopvoorwaarden dan wel verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, spreekt men van “battle of forms”.

First shot theorie

In de Nederland wordt de zogenaamde “first shot” theorie gehanteerd. De partij die als eerste haar algemene voorwaarden van toepassing verklaart kan daarop een beroep doen. Als de andere partij die verkoopvoorwaarden niet uitdrukkelijk verwerpt, is zij gebonden aan die verkoopvoorwaarden.

Internationale overeenkomsten

Als er sprake is van een internationale handelsovereenkomst waarin een battle of forms speelt, gelden andere krachten en moet met meer variabelen rekening worden gehouden.

Als u contracteert, of dat u nu in nationaal of internationaal verband is, dient u er altijd bedacht op te zijn dat uw klanten ook met algemene voorwaarden kunnen werken. Het is dus zaak om daar duidelijke afspraken over te maken. Als u dat niet doet, weet u niet zeker of uw voorwaarden wel gelden en er dus een beroep op kan worden gedaan. U bent dan afhankelijk van onzekere factoren.

Loopt uw organisatie tegen problemen aan of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.