Annulering van orders door uw klant: kan dat zomaar?

|
Auteur:
2 min
Een zakelijke order annuleren: mag dat juridisch wel? Deze vraag wordt regelmatig gesteld door onze klanten. In de modebranche zien we dat regelmatig gebeuren dat geplaatste orders worden geannuleerd. Sinds de Coronacrisis gebeurt dat ook volop in andere branches. Wij leggen graag aan u uit hoe het werkt met de annulering van zakelijke orders.

Orders annuleren in de modebranche

Met name in de modebranche komt het vaak voor dat orders worden geannuleerd. Een modezaak merkt dat de verkoop van de vorige seizoenen is tegengevallen, heeft daardoor een betalingsachterstand opgelopen en wil deels af van de geplaatste orders voor de komende seizoenen. Het gevolg? Een telefoontje of mailtje naar een modeleverancier met de mededeling: "wij willen de orders annuleren".

Of het juridisch mogelijk is om orders te annuleren is afhankelijk of partijen bij het plaatsen van de orders iets zijn overeengekomen over de mogelijkheid om orders te annuleren. Kortom: wat hebben partijen hierover nu eigenlijk precies afgesproken, of wat juist niet?

Afspraken over het annuleren van orders

Als er tussen partijen afspraken zijn gemaakt over het annuleren van orders, dan staan die afspraken vaak in de algemene voorwaarden. Een annulering wordt daarbij dan gekoppeld aan een schadebedrag dat bestaat uit een x percentage van het orderbedrag. In sommige gevallen wordt het schadebedrag hoger naarmate de tijd tussen de annulering en geplande leveringsdatum korter wordt.

Geen contractuele afspraken over de annulering van orders

Is er niets afgesproken over het annuleren van orders? Dan bieden de geldende regels in het Burgerlijk Wetboek (BW) handvatten om tot een antwoord te komen. Het is overigens goed om te weten dat “annulering” geen juridische term is. In het BW wordt in dit kader dan ook niet gesproken over annulering, maar over ontbinding van een overeenkomst. Het BW stelt als belangrijk vereiste aan een ontbinding dat er pas een bevoegdheid tot ontbinding is:

  • Als een partij tekortschiet. Oftewel: er moet sprake zijn van een partij die afspraken die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt.
  • Bovendien moet die partij vaak ook nog eerst in gebreke worden gesteld waarbij een redelijke termijn wordt gegeven om de afspraken alsnog na te komen. (Lees meer over het sturen van een ingebrekestelling).

Is aan deze vereisten niet voldaan? Dan kan er ook niet rechtsgeldig ontbonden worden. Annuleren van orders mag dan ook niet.

Orders ontbinden in de praktijk

Onze ervaring is dat in veruit de meeste gevallen de modewinkels geen enkele rechtsgeldige reden hebben om de orders te annuleren (lees ontbinden). Bovendien blijkt vaak dat de modewinkel de vereiste ingebrekestelling niet heeft verstuurd.

U heeft de maten, kleuren en hoeveelheden geproduceerd die in de orders staan en kunt op tijd leveren tegen de afgesproken prijs. Uw klant kan dan niet annuleren, althans u hoeft dat niet te pikken en kunt gewoon van uw klant verwachten dat die op zijn beurt de afname- en betalingsverplichting moet nakomen. Afspraak is immers afspraak. Er kunnen zich echter ook situaties voordoen dat een annulering, al dan niet gekoppeld aan een schadebedrag, toch wordt geaccepteerd indien er bijvoorbeeld grote commerciële belangen spelen.

Orders annuleren door een internationale klant

Hierbij gaan we er overigens vanuit gegaan dat het Nederlands recht van toepassing is. Doet u zaken met een buitenlandse partij dan is het goed te bedenken dat er wellicht andere, buitenlandse wetten en regels gelden. Ook in die situaties kan ons kantoor op maat gesneden adviezen geven.

Meer informatie over annulering van orders

Heeft u een klant die uw orders heeft geannuleerd? Of wilt u zelf een order annuleren en bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn? Onze gespecialiseerde advocaten krijgen regelmatig met deze kwesties te maken. Zij kunnen u adviseren over uw specifieke situatie en u bijstaan tijdens een procedure. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor meer informatie en om uw zaak aan ons voor te leggen. Wij geven u altijd een eerlijk en duidelijk advies over uw zaak.