Een ingebrekestelling is een schriftelijke mededeling waarin u uw handelspartner laat weten dat hij de afspraken niet is nagekomen. U geeft hiermee uw handelspartner een tweede en laatste kans om alsnog te doen wat er is afgesproken. Het versturen van deze schriftelijke mededeling is meestal een verplichte stap om verdere juridische maatregelen te kunnen nemen.

In welke situatie stuurt u een ingebrekestelling?

  • Wanneer de huur niet is betaald;
  • Na het leveren van een ondeugdelijk product;
  • Wanneer goederen niet zijn geleverd;
  • Wanneer niet de juiste goederen zijn geleverd;
  • Bij openstaande facturen;
  • Wanneer er ondeugdelijk werk is geleverd;
  • Bij verborgen gebreken.

Mogelijkheden na het versturen van een ingebrekestelling

Wanneer de andere partij geen gehoor geeft aan de ingebrekestelling, is deze partij in verzuim. Pas dan kunt u juridische maatregelen nemen zoals het ontbinden van de overeenkomst of het eisen van een schadevergoeding. Het ontbreken van een ingebrekestelling kan er voor zorgen dat u een juridische procedure verliest. Echter is het in sommige gevallen niet nodig om deze te versturen, omdat de andere partij ook zonder in verzuim kan zijn. Bijvoorbeeld wanneer er contractueel wordt afgesproken om binnen 30 dagen te betalen of op een bepaalde datum te leveren. Gebeurt dit vervolgens niet, dan is de andere partij in verzuim. U hoeft dan geen ingebrekestelling te versturen.

Ingebrekestelling opstellen

Een ingebrekestelling moet aan de volgende eisen voldoen:

  • Aangeven aan welke verplichting niet is voldaan;
  • Eisen dat de afspraken alsnog worden nagekomen of dat gebrekkig werk wordt hersteld;
  • Een redelijke termijn waarbinnen de andere partij alsnog de afspraken na kan komen.

Wat is een redelijke termijn?

Dit is per situatie verschillend, maar het is belangrijk dat de andere partij een redelijke kans krijgt om de afspraken alsnog na te komen. Hanteer daarom geen standaard termijn van 14 dagen. Voor het nakomen van een betalingsverplichting kan dit een redelijke termijn zijn, voor het herstellen van een groot bouwwerk is het redelijk om meer tijd te geven. Voor het leveren van verse producten is 2 weken juist weer erg lang. Vraag bij twijfel altijd advies aan een advocaat.

Ingebrekestelling Voorbeeldbrief

Wilt u zelf een ingebrekestelling versturen? Maak gebruik van onze gratis download.

In sommige gevallen is onze standaardbrief niet voldoende, maar is maatwerk nodig. Wilt u advies over uw specifieke situatie of wilt u hulp bij het opstellen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze gespecialiseerde advocaten op het gebied van aansprakelijkheidsrecht geven u altijd een duidelijk en eerlijk advies voor uw specifieke situatie.

Ingebrekestelling in het Engels, Duits of Frans?

Heeft u een buitenlandse zakenpartner die de afspraken uit het contract niet nakomt? Gebruik dan een ingebrekestelling in de taal van uw handelspartner. Zo weet u zeker dat de andere partij begrijpt dat hij in gebreke wordt gesteld. Onze Engelse, Duitse en Franse advocaten helpen u graag bij opstellen van een vertaalde versie.