Debiteur doet beroep op tijdelijke wet betalingsuitstel: akkoord gaan of afwijzen?

|
Auteur:
4 min

Onlangs behandelden wij een zaak waarbij de debiteur een beroep deed op de tijdelijke wet betalingsuitstel. Dit beroep is uiteindelijk op ons verzoek afgewezen. Hierna zal ik kort uitleggen waarom wij voor onze klant niet nog meer uitstel wilden verlenen aan de debiteur. Daarnaast zal ik ook kort aanstippen waarom een faillissement aantrekkelijker kan zijn dan twee maanden afwachten en hopen op betaling.

Tijdelijke wet betalingsuitstel: hoe ziet het verzoek eruit?

Het verzoek om een beroep op de tijdelijke wet betalingsuitstel te honoreren is eigenlijk een soort vragenlijst die door de schuldenaar moet worden ingevuld. Daarbij moet hij vragen beantwoorden zoals of hij voor de uitbraak van het Covid-19 virus wel in staat was en voldoende liquide middelen had om opeisbare schulden te voldoen.

Daarnaast is de vraag of door Corona maatregelen een omzetverlies van tenminste 20% ten opzichte van de gemiddelde omzet in de 3 maanden voorafgaand aan de uitbraak van Covid-19 is behaald. Ook wordt er gevraagd of er een vooruitzicht is dat de onderneming, na verloop van de door de rechtbank gestelde termijn van maximaal 6 maanden, wel haar schuldeisers kan voldoen.

Deze wet is er kortom op gericht om schuldenaren die door Corona in de problemen zijn geraakt te helpen, wanneer er licht is aan het einde van de tunnel.

Geen onderbouwing waarom betalingsuitstel nodig was

De schuldenaar in onze zaak had niet gemotiveerd waarom er licht aan het einde van de tunnel was, waarvoor er uitstel moest komen. Weliswaar was er bij alle vragen op de vragenlijst iets ingevuld, maar ondersteunende stukken ontbraken. Zo kon er niet uit de stukken worden afgeleid of er daadwerkelijk sprake was van een omzetverlies, hoe groot dit omzetverlies was en sinds wanneer dit was.

Wel bleek uit de vragenlijst dat debiteur al voor Corona niet in staat was om alle schuldeisers te voldoen. Op basis hiervan had het verzoek direct afgewezen kunnen worden, maar in plaats daarvan hebben wij eerst informatie bij de debiteur opgevraagd om de ingevulde vragenlijst te ondersteunen.

Daarnaast hebben wij om financieel inzicht gevraagd om te kijken of er daadwerkelijk sprake was van problemen door Coronamaatregelen en ook vooral of er uitzicht is op verbetering. Immers is het doel van een faillissementsaanvraag niet per se het faillissement van de wederpartij, maar de beste oplossing voor onze klant.

Geen licht aan het einde van de tunnel

Uit de aanvullende stukken bleek nog steeds niets van een omzetverlies van tenminste 20%. Dit in combinatie met het feit dat de onderneming ook al voor Covid-19 niet voldoende liquide middelen had om haar schuldeisers te voldoen, maakte dat de neiging was om dit verzoek dan ook te laten afwijzen.

Kortweg was het verzoek van debiteur erop gericht om meer tijd te krijgen om te proberen om nieuwe opdrachtgevers binnen te halen en op die manier inkomsten te genereren. De inkomsten die debiteur daarmee dacht te genereren stonden evenwel in geen enkele verhouding tot de vordering van onze klant. Oftewel ook met deze opdrachten zou debiteur het komende jaar niet in staat zijn om de vordering van onze klant te voldoen. Daarnaast waren er geen opdrachten toegezegd, maar hoopte de wederpartij deze nog te verkrijgen. Dat is geen licht aan het einde van de tunnel, maar hopen dat de tunnel met wat aanpassingen alsnog naar het licht gaat.

Wanneer er wel licht zou zijn geweest aan het einde van de tunnel, kan het voor de klant uiteraard aantrekkelijk om eventjes af te wachten. Zoals de rechtbank zei “in principe wordt iemand er niet slechter van als er even afgewacht wordt”. Toch hebben we daar in dit geval niet voor gekozen.

Uitstel van betaling: niet altijd zonder risico

Vaak wordt dan de vraag gesteld “wat het probleem is van afwachten”. Of, zoals deze rechter zei, niemand wordt slechter van afwachten. Maar een faillissement is er ook voor dat er geen zaken meer uit de onderneming kunnen verdwijnen. De situatie wordt als het ware ‘bevroren’. Hiermee wil ik niet zeggen dat deze debiteur wilde frauderen, maar het risico bestaat altijd zolang de onderneming nog actief is. De onderneming kan dan bijvoorbeeld activiteiten verkopen.

Wanneer de onderneming bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten heeft kan de onderneming deze verkopen aan een andere partij (bijvoorbeeld een nieuw op te richten BV met dezelfde bestuurder) waardoor de waardevolle activiteiten uit de onderneming worden gehaald. In dat geval is het wachten wel schadelijk omdat het wachten faciliteert dat er spullen uit de onderneming kunnen verdwijnen.

Daarnaast kan de onderneming in de tussentijd nog nieuwe overeenkomsten aangaan (en daardoor meer schuldeisers onbetaald laten) of de bestuurder bijvoorbeeld nog maandenlang een managementvergoeding uitkeren. Uitstel van betaling is dus niet altijd zonder risico.

Geen zicht op betaling

Aangezien er in dit geval sprake was van een onderneming die al 4 jaar niet aan haar betalingsverplichtingen voldeed, kon dan ook niet gezegd worden dat zij geraakt was door Corona. Daarnaast kon niet gezegd worden dat er zicht was op betaling door de onderneming, omdat de opdrachten nog binnengehaald moesten worden. Derhalve was er geen enkel belang voor onze klant om nog langer af te wachten. De onderneming is failliet verklaard.

Gevolg uitspreken faillissement

Het gevolg is dat de curator nu onderzoek gaat doen naar de onderneming, welke activa er zijn en zal hij deze voor een zo hoog mogelijk bedrag verkopen en zo een zo hoog mogelijke opbrengst te genereren voor de schuldeisers. Voorts zullen de oorzaken van het faillissement worden onderzocht.

Of onze klant uiteindelijk nog een betaling krijgt van de curator is nog afwachten maar zeker is dat in ieder geval geen activa meer kan verdwijnen uit de onderneming. Daarnaast zorgt deze uitspraak er nog voor dat deze onderneming in ieder geval geen andere slachtoffers meer kan maken.

Meer informatie over tijdelijke wet betalingsuitstel

Wilt u graag meer informatie over de tijdelijke wet betalingsuitstel? Neem dan gerust contact met ons op, wij leggen u graag meer uit over deze wet. Daarnaast geven wij op donderdag 25 maart het webinar Incasso in Coronatijd waarin onder andere deze nieuwe wetgeving wordt behandeld. U kunt zich hiervoor nog aanmelden.

Klant betaalt rekening niet

Heeft u ook te maken met openstaande facturen die maar niet worden betaald? Lees dan wat u kunt doen als uw klant de rekening niet betaalt en wat wij voor u kunnen betekenen. Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen voor advies over uw zaak. Wij helpen u graag verder om ervoor te zorgen dat u alsnog krijgt waar u recht op heeft: de betaling van uw facturen.