Gedwongen instemmen met een dwangakkoord II

|
Auteur:
1 min
Laatst schreven wij een blog over de mogelijkheden van een schuldenaar om een crediteur te dwingen in te stemmen met een schuldenakkoord of, anders gezegd, om een lager percentage van de oorspronkelijke vordering te accepteren. Er zijn echter ook voorbeelden waarin een dwangakkoord wordt afgewezen.

Grond voor afwijzing dwangakkoord

Als een dwangakkoord niet goed en betrouwbaar is gedocumenteerd, bijvoorbeeld wanneer een afzonderlijke regeling met een bijzondere crediteur zoals een bank of de fiscus niet aan andere schuldeisers bekend wordt gemaakt, zou dat reden kunnen zijn om het dwangakkoord af te wijzen. Ook wanneer onvoldoende aannemelijk wordt gemaakt dat de aangeboden regeling gunstiger is dan de officiële WSNP situatie, bijvoorbeeld omdat geen rekening is gehouden met een akkoord bij voortzetting dan wel liquidatie van de onderneming tijdens zo’n situatie, kan een dwangakkoord worden afgewezen.

Een goed voorbeeld is de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 18 juni 2015. In dit bijzondere geval was onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de minnelijke regeling meer zou opbrengen dan de wettelijke schuldsanering. Ook was onvoldoende inzichtelijk gemaakt wat de opbrengst van een beleggingshypotheek zou zijn. Bovendien weigerde een crediteur met een vordering van circa 35% van het totaal akkoord te gaan. Alleen al gelet daarop kon niet snel worden veroordeeld dat de crediteuren in redelijkheid niet konden weigeren om met de schuldsanering in te stemmen.

Vraag door

Zoals in de vorige blog reeds gemeld, is het zaak dat u als crediteur doorvraagt. Het is de debiteur die “met de hoed in de hand” bij u aanklopt en verzoekt om een aanzienlijk deel van uw vordering te laten vallen. Dat kan dus niet zomaar. Zeker niet als het aandeel van uw vordering in de totale schulden aanzienlijk is of als de schuld van de debiteur pas vlak voor het akkoord is ontstaan. Dan zal de goeder trouw -of beter gezegd het ontbreken daaraan- aan de zijde van de debiteur, daaraan in de weg kunnen staan.

Lees meer over het dwangakkoord of neem vrijblijvend contact op met onze advocaten voor meer informatie of advies.