Gerechtelijke incasso en het Coronavirus: de huidige situatie bij Europese rechtbanken

|
Auteur:
7 min

Vanwege het Coronavirus zijn inmiddels veel landen op slot. Op dit moment is er sprake van een lockdown in diverse Europese landen, mensen mogen niet langer de straat op zonder geldige reden. En dat heeft ook impact op de Europese rechtbanken. Ook daar worden maatregelen getroffen om het Coronavirus tegen te gaan. Dit heeft invloed op nieuwe en lopende gerechtelijke procedures. Daarom leggen onze internationale advocaten uit wat de huidige status is in hun land en wat voor gevolgen dit heeft voor gerechtelijke procedures.  

Nederland

In Nederlands is vooralsnog geen sprake van een lockdown. Wel zijn bijeenkomsten van meer dan 3 personen verboden. Aan de Nederlandse bevolking is gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen op pad te gaan voor noodzakelijke dingen zoals boodschappen doen. Scholen en horecagelegenheden zijn gesloten. 

Nederlandse rechtbanken  

De Nederlandse rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn tot en met 6 april gesloten. Alleen urgente zaken gaan door. Dat zijn zaken die niet uitgesteld kunnen worden omdat dit raakt aan het recht van de betrokken partijen. Faillissementszittingen gaan nog wel door, evenals sommige handelszaken die spoed hebben. De zittingen worden zoveel als mogelijk schriftelijk behandeld of via een video conference. Wanneer een zitting wel doorgaat, is publiek niet meer welkom bij rechtszaken. 

Duitsland

In Duitsland is er momenteel geen sprake van een lockdownDe verantwoordelijkheid is bij de verschillende deelstaten gelegd. In de zuidelijke deelstaat Beieren is de noodtoestand uitgeroepen. Niet essentiële winkels zijn hier gesloten, alleen supermarkten zijn open. In andere deelstaten zoals in Berlijn zijn horecagelegenheden gesloten. Ook de meeste scholen in Duitsland zijn dicht.  

Duitse rechtbanken 

Omdat de deelstaten zelf verantwoordelijk zijn voor hun beleid omtrent de Coronacrisis, is er ook geen eenduidig beleid voor de Duitse rechtbanken. Elke rechter mag zelf bepalen om een geplande rechtszitting uit te voeren. Dit is een kernonderdeel van de onafhankelijkheid van rechters. De rechter die verantwoordelijk is voor een rechtszaak beslist dus zelf of een zitting doorgaat, op welke wijze en of eventuele data worden aangepast. 

België 

In België is er sprake van een lockdownAlleen winkels die in de essentiële levensbehoefte voorzien mogen open zijn, andere winkels zijn momenteel gesloten. Bovendien is er een streng deurbeleid voor de winkels die nog wel open zijn. De Belgische bevolking is gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven, wel mogen Belgen nog de straat op om een wandelingetje te maken. Dit mag alleen in een klein gezelschap.  

Belgische rechtbanken 

Het college van hoven en rechtbanken heeft beslist dat alleen nog dringende zaken behandeld mogen worden in de rechtbanken. Nieuwe zaken zullen niet meer worden ingeleid tot 19 april, met uitzondering van dringende zaken. Al vastgestelde zaken worden uitgesteld tot na 19 april met uitzondering van dringende zaken. 

Frankrijk

In Frankrijk is er sprake van een lockdown die sowieso tot 15 april zal duren. Fransen mogen alleen hun huis verlaten om te werken of om voedsel te kopen. Hiervoor moeten zij een formulier invullen en ondertekenen dat ze moeten kunnen overhandigen tijdens een politiecontrole. Wanneer er geen (geldig) formulier overhandigd kan worden, dan riskeren zij een flinke boete. 

Franse rechtbanken 

De maatregelen in Frankrijk hebben de volgende gevolgen voor de Franse rechtbanken: 

 • De komende maand worden hoorzittingen bij de rechtbanken geannuleerd, behalve voor dringende zaken en zaken die die betrekking hebben op de bescherming van kwetsbare personen.  
 • Bij de handelsrechtbanken worden de hoorzittingen uitgesteld. Dit is per rechtbank verschillend omdat er vanuit de overheid niets concreets over is besloten. Zo worden bij de handelsrechtbank van Parijs alle zittingen uitgesteld tot na 17-04-2020, zonder dat er nog een concrete datum wordt genoemd. Andere rechtbanken, zoals Versailles, hebben al nieuwe data gepland, zo is de hoorzitting van onze Franse advocaat die op 25 maart zou plaatsvinden nu verschoven naar 22 april. 
 • Bij het hof van beroep van Parijs is besloten om alleen de hoorzittingen voor dringende zaken te handhaven en alle geplande hoorzittingen uit te stellen tot na 30 april. Hiervoor worden nieuwe data gepland na 28 september.  
 • Daarnaast zou er een nieuwe regeling moeten komen dat verjaringstermijnen of gerechtelijke vertragingen opgeschort worden, maar hier is momenteel nog geen beslissing over genomen.  

Wanneer wij moeten samenwerken met deurwaarders is dat nog steeds mogelijk. De meeste gerechtsdeurwaarders in Frankrijk hebben hun kantoren gewoon open. Wel kan het zijn dat sommige huisbezoeken voor een paar weken worden uitgesteld, maar dit is per deurwaarder verschillend.  

Italië 

In Italië is er al enkele weken sprake van een lockdownHet land zit volledig op slot. Alleen supermarkten, apotheken en banken mogen open. Andere winkels en horecagelegenheden zijn gesloten. Alle Italianen moeten thuisblijven. Alleen met een formulier mogen zij hun huis verlaten. Hierop wordt streng gecontroleerd. Wanneer iemand niet over een geldig formulier beschikt, riskeert diegene een boete of een gevangenisstraf.  

Italiaanse rechtbanken 

Begin maart werd het Tribunaal van Turijn gesloten. Alleen urgente zaken mochten nog doorgaan. Op dit moment ligt waarschijnlijk alles plat. Onze Italiaanse advocaat legt uit dat elke rechtbank andere regels volgt, en dat het daardoor behoorlijk onduidelijk is hoe de rechtbanken met de huidige situatie omgaan. Het indienen van dagvaardingen en andere gerechtelijke documenten is nog steeds mogelijk, wel kan dit uitsluitend nog online. Het is echter de vraag wanneer er dan een zitting plaatsvindt. 

Spanje 

In Spanje is er sprake van een volledige lockdown. Alleen mensen die in Spanje wonen of werken mogen het land nog in. De Spaanse bevolking is verplicht om thuis te blijven. Een wandeling maken zit er niet in, het Spaanse leger patrouilleert op straat. Mensen mogen alleen de straat op als ze kunnen aantonen dat ze hiervoor een goede reden hebben. Zo niet, dan worden zij naar huis gestuurd en riskeren ze een boete of een jaar gevangenisstraf.  

Spaanse rechtbanken 

De lockdown in Spanje heeft ook gevolgen voor de Spaanse rechtbanken. Zolang de noodtoestand van kracht is, zijn de gerechtelijke procedures en termijnen opgeschort. Alleen voor dringende zaken geldt een uitzondering. Daarnaast zijn ook verjaringen en vervaltermijnen opgeschort tijdens de noodtoestand. 

Portugal 

In Portugal is op dit moment geen sprake van een lockdown, wel is de noodtoestand van kracht. Dat betekent dat het niet meer mogelijk is om te reizen en de grens met Spanje is dicht. Scholen en alle niet essentiële bedrijven zijn gesloten. De Portugese bevolking wordt geacht om zoveel mogelijk vanuit thuis te werken. 

Portugese rechtbanken 

 • De Portugese rechtbanken zijn momenteel gesloten voor het publiek, de rechters werken zoveel mogelijk vanuit huis. Voor de registers werkt men met een roulatiesysteem, om ervoor te zorgen dat er steeds maar een paar mensen tegelijkertijd op kantoor zijn.  
 • De termijnen worden zoveel mogelijk aangehouden. De urgente zaken gaan gewoon voorlopig gewoon door, dus de termijnen worden niet opgeschort.  
 • Hoorzittingen die vóór de Corona-situatie waren gepland, zullen nog steeds op de geplande datum plaatsvinden. Deze zullen echter niet openbaar zijn, alleen de noodzakelijke partijen worden toegelaten tot de rechtszaal.  
 • Nieuwe hoorzittingen worden voorlopig uitgesteld tot 29 maart. Dus op dit moment worden er geen nieuwe hoorzittingen gepland totdat we meer weten. Na de 29e zullen ze de situatie opnieuw evalueren.  

Rechtszaken die al gepland zijn, kunnen gewoon doorgaan. Wij kunnen gewoon vanuit huis werken. In Portugal is een online systeem om een dagvaarding en rechtszaken te starten, dus dit kan gewoon via de online manier doorgaan.  

Turkije 

In Turkije is geen sprake van een complete lockdown voor iedereen, maar wel voor mensen ouder dan 65 jaar en mensen met chronische gezondheidsproblemen. Voor hen is het verboden om hun woning te verlaten. De Turkse bevolking wordt geacht zoveel mogelijk thuis te blijven. Daarnaast kunnen er elke dag nieuwe maatregelen genomen worden om het Coronavirus te bestrijden. 

Turkse rechtbanken 

De maatregelen hebben ook gevolgen voor de Turkse rechtbanken. Op dit moment zijn de rechtbanken in Turkije nog steeds open, maar civiele zaken die niet urgent zijn, worden uitgesteld tot een nader te bepalen datum.  

Roemenië 

In Roemenië is op 16 maart een noodtoestand uitgeroepen van 30 dagen. Scholen en horeca zijn gesloten. Vanaf 24 maart is aan de Roemeense bevolking ook medegedeeld dat zij zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Het is alleen nog maar toegestaan om naar het werk of naar de supermarkt te gaan. Voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar of wanneer ze gezondheidsproblemen hebben, is het alleen nog toegestaan om tussen 11.00 en 13.00 naar buiten te gaan.  

Roemeense rechtbanken 

De noodtoestand heeft ook invloed op de rechtbanken in Roemenië: 

 • De verjaringstermijnen worden opgeschort of beginnen helemaal niet te lopen. 
 • Alleen dringende zittingen gaan door bij de rechtbanken. 
 • Rechtbanken mogen korte termijnen geven voor dringende dossiers. 
 • Urgente zaken waarvoor wel een zitting plaatsvindt, mogen alleen online plaatsvinden. 
 • Wanneer partijen in quarantaine zijn, kan er uitstel worden aangevraagd. 
 • Handhavingsdossiers mogen alleen worden voortgezet als dit bijdraagt aan de bescherming van de gezondheid.  
 • De termijnen voor beroep zijn stopgezet. Nieuwe termijnen zullen gaan lopen zodra de noodtoestand stopt.  

Gerechtelijke procedures in Europa 

Over het algemeen zijn de meeste rechtbanken in Europa op dit moment gesloten en worden er alleen nog urgente zaken behandeld. Ook bij de rechtbanken zien we dat er nu voor wordt gekozen om zoveel mogelijk digitaal te werken. Gerechtelijke procedures worden schriftelijk afgehandeld of via een video conference.  

Wat als ik een gerechtelijke procedure heb lopen? 

Indien u nog een gerechtelijke procedure heeft lopen is het mogelijk dat deze nu is uitgesteld, tenzij het een urgente kwestie is. Onze advocaten informeren iedereen over de huidige stand van zaken. Maar zoals u wellicht ook ziet met de Corona-maatregelen in ons eigen land: de maatregelen kunnen elk moment veranderen. Wanneer u vragen heeft over uw zaak kunt u daarom het beste even contact opnemen met uw zaakbehandelaar. Onze internationale advocaten werken op dit moment allemaal vanuit huis en zijn gewoon net als anders bereikbaar.  

Wat als ik een gerechtelijke procedure wil starten? 

Wanneer u een gerechtelijke procedure wil starten tegen een andere partij, moet u er rekening mee houden dat de meeste termijnen op dit moment worden uitgesteld. Laat u hierdoor echter niet tegenhouden voor het starten van een gerechtelijke procedure. Hoe langer u hiermee wacht, des te langer het zal duren voordat uw zaak wordt behandeld. In de meeste landen kunnen wij nog wel nieuwe procedures starten via de digitale weg. De kans is groot dat deze procedure vervolgens ook online behandeld zal worden. Omdat het waarschijnlijk nog even duurt voordat uw zaak wordt behandeld, is het belangrijk dat u snel erkenning van de vordering krijgt door de debiteur. 

Onbetaalde facturen of contractuele afspraken die niet worden nagekomen?

Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus wordt u waarschijnlijk vaker geconfronteerd met bedrijven die hun afspraken niet kunnen komen. Orders worden gecanceld, er wordt niet geleverd volgens afspraak of facturen worden niet betaald. Benieuwd hoe u daar het beste mee om kunt gaan? Lees dan dit artikel waarin we tips geven bij incassozaken tijdens de Coronacrisis.

Contact 

De maatregelen rondom de Coronacrisis volgen zich in rap tempo op. Op het moment van schrijven zullen sommige maatregelen alweer veranderd zijn. Wij doen ons best om dit artikel zo goed mogelijk te updaten en u te voorzien van de laatste stand van zaken. Maar voor de meest accurate informatie kunt u het beste contact opnemen met onze internationale advocaten. Wij geven u graag meer informatie de gerechtelijke procedures in diverse Europese landen.