Verlengd eigendomsvoorbehoud afspreken in Duitsland

|
Auteur:
3 min

Tijdens het webinar Slim contracteren in Duitsland legden we uit dat het Duitse recht een ruimer eigendomsvoorbehoud kent dan in Nederland. Ook vertelden we wat voor gevolgen dit heeft voor uw organisatie wanneer u goederen levert aan een Duitse klant. In dit artikel leggen we kort uit wat er tijdens het webinar is besproken en beantwoorden we de vragen die tijdens het webinar zijn gesteld.

Eigendomsvoorbehoud in Duitsland

Wanneer u met uw klant heeft afgesproken dat u levert onder eigendomsvoorbehoud, blijven de geleverde goederen juridisch gezien uw eigendom totdat uw klant alle facturen heeft betaald. Het eigendomsvoorbehoud wordt in de meeste gevallen afgesproken in de algemene voorwaarden. Ook wanneer u zakendoet met een Duitse partij, is het mogelijk om een eigendomsvoorbehoud af te spreken.

Het eigendomsvoorbehoud naar Duits recht is ruimer dan het eigendomsvoorbehoud naar Nederlands recht. Waar we in Nederland slechts een eenvoudig eigendomsvoorbehoud kennen, is het in Duitsland mogelijk om een verlengd eigendomsvoorbehoud af te spreken. Het Duitse recht biedt hiermee veel meer bescherming voor de verkoper dan het Nederlandse recht.

Verlengd eigendomsvoorbehoud

Een verlengd eigendomsvoorbehoud houdt in dat u als leverancier eigenaar van de goederen blijft totdat de facturen zijn betaald, óók wanneer deze goederen weer zijn doorverkocht of al verwerkt zijn in een product. In Nederland geldt dat niet. Wanneer de goederen bewerkt zijn tot een nieuw product, verwerkt zijn in een ander product of wanneer de goederen zijn doorverkocht, dan vervalt het eigendomsvoorbehoud.

Verlengd eigendomsvoorbehoud in Nederlandse contracten

Hoewel het Nederlandse recht geen verlengd eigendomsvoorbehoud kent, kunt u als Nederlandse verkoper toch een verlengd eigendomsvoorbehoud naar Duits recht afspreken. U kunt namelijk een clausule in uw Nederlandse algemene voorwaarden verwerken waarin verwezen wordt naar het recht in een ander land, in dit geval dus het Duitse recht. U kunt in dat geval dus gebruik maken van de voordelen die het Duitse verlengde eigendomsvoorbehoud biedt voor verkopers. Hoe dat precies werkt, leggen wij uit in ons webinar Slim contracteren in Duitsland.

Verlengd eigendomsvoorbehoud in Duitsland

Tijdens het webinar werden er diverse vragen gesteld over het (verlengd) eigendomsvoorbehoud in Duitsland. Deze hebben wij hieronder gebundeld:

Als je levert onder Nederlands recht, kan je dan ook nog gebruik maken van het verlengde eigendomsvoorbehoud?

Dat kan. In dat geval moeten de goederen wel naar Duitsland worden geleverd. De vraag of er sprake is van een verlengd eigendomsvoorbehoud, wordt namelijk bepaald door het recht van het land waar wordt geleverd. Een verkregen recht vanuit land A kan alleen in land B uitgevoerd worden als het verkregen recht ook in land B geldig is. Het is dus niet mogelijk om een verlengd eigendomsvoorbehoud naar Duits recht in Nederland uit te oefenen, omdat de Nederlandse wet geen verlengd eigendomsvoorbehoud kent. Naar Duits recht kan er een verlengd eigendomsvoorbehoud worden afgesproken en dat kan ook in Duitsland worden uitgeoefend.

Lees hier een praktijkvoorbeeld waarin wij meer uitleggen over leveringen onder eigendomsvoorbehoud van Nederland naar Duitsland: Eigendomsvoorbehoud leveringen: Nederland naar Duitsland.

Als je contracteert op basis van Nederlands recht, maar enkele clausules naar Duits recht hierin verwerkt, wordt dan niet voor het hele contract het Duitse recht van toepassing?

Het is mogelijk om voor een deel van het contract een ander toepasselijk recht te kiezen. Juridisch wordt dit dépeçage genoemd: de rechtsverhouding wordt dan beheerst door twee of meer rechtsstelsels. Als duidelijk wordt afgesproken dat bijvoorbeeld het Duitse recht enkel geldt ten aanzien van het eigendomsvoorbehoud, zal het Duitse recht niet van toepassing worden verklaard op de gehele overeenkomst.

Klant gaat bij uitlevering bij ons automatisch akkoord met onze voorwaarden (naar Nederlands recht) dus bij levering in Duitsland kan dit niet van toepassing zijn?

Als u bent overeengekomen dat Nederlands recht van toepassing is, dan geldt het Duitse recht inderdaad niet. Let wel op dat u uw algemene voorwaarden op een juiste manier van toepassing verklaart, zodat u er ook daadwerkelijk een beroep op kunt doen.

Is het nodig om de voorwaarden apart te laten ondertekenen of is het voldoende een getekende opdrachtbevestiging te hebben waarin verwezen wordt naar de bijgevoegde voorwaarden?

Voor geldige algemene voorwaarden moet u vooraf of tijdens het sluiten van de overeenkomst naar de algemene voorwaarden verwijzen. U kunt dus bijvoorbeeld op de offerte aangeven dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn en naar deze voorwaarden verwijzen. Maar u mag dit ook op de overeenkomst zelf doen. Het is dus geen vereiste om de voorwaarden te laten ondertekenen, al staat u dan wel sterker in uw recht. Dit geldt zowel in Nederland als in Duitsland.

Lees meer over algemene voorwaarden: Wanneer zijn algemene voorwaarden geldig?

Als je eigendomsvoorbehoud hebt, maar het faillissement van een Duitse klant wordt uitgesproken, komen deze goederen dan in de boedel of gaat het eigendomsvoorbehoud voor?

Wanneer de betaling van uw goederen uitblijft, mag u in principe uw goederen terughalen. Dit geldt ook bij een faillissement van uw Duitse klant.

In de praktijk wordt een dergelijk verzoek door de curator lang niet altijd zo maar geaccepteerd. Vaak ontstaat er discussie of er wel sprake is van een geldig eigendomsvoorbehoud. Lees hier meer: Hoe werkt een eigendomsvoorbehoud bij een faillissement?

Meer informatie over (verlengd) eigendomsvoorbehoud in Duitsland

Levert u goederen aan een Duitse klant en wilt u graag meer informatie over het afspreken van een verlengd eigendomsvoorbehoud? Neem dan gerust contact met ons op. De advocaten van de German Desk helpen u graag verder.