Worden uw rekeningen niet betaald? Wanneer u wel uw afspraken nakomt maar uw debiteur niet, dan is dit onrechtvaardig. Er zijn kosten verbonden aan incasso, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. Op deze extra kosten zit u niet te wachten. Heeft u te maken met buitengerechtelijke incassokosten? Op deze pagina leest u meer over wat buitengerechtelijke incassokosten zijn en wat eraan te doen is.

Heeft u hulp nodig? Onze beste (inter)nationale incasso advocaten voor u klaar om u te helpen bij het verhalen van deze kosten op uw debiteur.

Wat zijn buitengerechtelijke incassokosten

Wanneer uw klant, de debiteur, een factuur niet betaald, dan zijn hieraan kosten verbonden. Welke van deze kosten kunnen op de debiteur verhaald worden? Buitengerechtelijk incassokosten worden gezien als vermogensschade die een crediteur lijdt. Deze kosten bestaan uit de “redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.”

Bij zakelijke transacties staat het de partijen (vooralsnog) vrij om afspraken te maken over de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten. In de regel wordt een tarief van 15% over de hoofdsom aan buitengerechtelijke incassokosten vastgelegd in de algemene voorwaarden.

Wij proberen het incassotraject zo af te wikkelen dat voor u 100% van de hoofdsom resteert. Dit betekend dat u geen buitengerechtelijke incassokosten hoeft te betalen.

Buitengerechtelijke incassokosten verhalen op de debiteur

Bij Bierens vinden wij dat rechtvaardigheid voor de crediteur pas is bereikt als de debiteur opdraait voor de gemaakte incassokosten. Dit betekend dat de debiteur naast de hoofdsom ook de rente en buitengerechtelijke incassokosten betaald. Op deze manier zorgen wij ervoor dat wanbetaling niet loont en dat toekomstige wanbetaling wordt voorkomen.

Draag makkelijk online uw incasso over

Heeft u hulp nodig bij het incasseren van een factuur? U kunt makkelijk uw incasso aan ons overdragen. Wij nemen contact op met uw debiteur en zorgen ervoor dat uw incasso betaald wordt. Draagt u uw incasso voor 16:00 over? Dan nemen wij deze dezelfde dag in behandeling. Gebruik de knop hieronder om uw incasso over te dragen.