Worden uw rekeningen niet betaald? Dat is onrechtvaardig. U bent immers wel uw afspraken nagekomen. Het laatste wat u wilt is ook kosten maken om de betaling te ontvangen. Wij begrijpen dat als geen ander. Daarom staan bij Bierens de beste (inter)nationale incasso advocaten voor u klaar die zich niet alleen inzetten voor rechtvaardigheid, maar ook om de buitengerechtelijke incassokosten op uw debiteur te verhalen.

Wat zijn buitengerechtelijke incassokosten

Welke kosten kunnen op de debiteur verhaald worden? Buitengerechtelijk incassokosten worden gezien als vermogensschade die een crediteur lijdt. Deze kosten bestaan uit de “redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.”

In Business-to-Business transacties staat het de partijen (vooralsnog) vrij om afspraken te maken over de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten. In de regel wordt een tarief van 15% over de hoofdsom aan buitengerechtelijke incassokosten vastgelegd in de algemene voorwaarden.

Wij proberen het incassotraject zo af te wikkelen dat voor u 100% van de hoofdsom resteert. U zal dan geen buitengerechtelijke incassokosten betalen.

Buitengerechtelijke incassokosten verhalen op de debiteur

Bij Bierens vinden wij dat rechtvaardigheid voor de crediteur pas is bereikt als de debiteur opdraait voor de gemaakte incassokosten. Niet alleen is het rechtvaardig als de door de debiteur veroorzaakte buitengerechtelijke incassokosten door hemzelf betaald worden, ook zien wij dit als middel om toekomstige wanbetaling te voorkomen.

Wanbetaling loont niet. Daarom moet de debiteur naast de hoofdsom ook de rente en buitengerechtelijke incassokosten betalen.