Fors betalen om je eigen graafmachine terug te halen?

Having to pay to recover the machine you own

Debiteur

Nederland

Industrie

Verhuur

Geïncasseerde bedrag

Niet van toepassing

Listen to this case
0:00

Situatie

In onze incassopraktijk helpen we ook regelmatig bedrijven waarvan de debiteur failliet is verklaard. Zo kunnen we helpen met het indienen van uw vordering of kijken we naar mogelijkheden om uw goederen terug te halen. Dat doen we zowel in Nederland als in het buitenland.

In deze zaak had onze klant een graafmachine verhuurd aan een bouwbedrijf, maar de huur voor deze graafmachine werd al een tijdje niet betaald. De verhuurder had daarom de huurovereenkomst beëindigd en het bouwbedrijf verzocht om de graafmachine terug te geven. Er kwam echter geen reactie vanuit het bouwbedrijf. De verhuurder schakelde daarom ons kantoor in.

Probleem

De facturen van de huur van de graafmachine bleek niet het enige te zijn wat het bouwbedrijf niet betaalde. Zij bleken meer openstaande facturen te hebben en inmiddels was het bouwbedrijf failliet verklaard. Onze insolventie advocaat nam daarom contact op met de curator die het faillissement moest afwikkelen, en vroeg vervolgens om de graafmachine terug te geven.

De curator erkende dat de graafmachine van het verhuurbedrijf was. Er was alleen één probleem: de graafmachine zelf was spoorloos. De curator ging daarom op onderzoek uit. Uiteindelijk bleek er nog ergens een opslag te zijn waar de graafmachine stond opgeslagen. Het verhuurbedrijf moest alleen nog even de vergoeding voor de curator betalen, en dan konden ze hun graafmachine eindelijk ophalen.

Maar toen kwam de volgende verrassing: de vergoeding aan de curator. Wanneer een curator werkzaamheden verricht, moet hiervoor betaald worden. In dit geval was dat een bedrag van €500,-. Dit bedrag was gebaseerd op de werkzaamheden voor het traceren van de graafmachine, de stallingkosten en de waarde van de graafmachine. Aangezien onze insolventie advocaten zelf ook regelmatig als curator werken, wisten zij dat dit een buitensporig hoog bedrag was.

Elke curator moet onderzoek verrichten bij een faillissement en de activa van het failliete bedrijf inventariseren. Dat behoort gewoon tot zijn wettelijke taken. Dat zijn onderzoek niets had opgeleverd voor de andere schuldeisers was natuurlijk vervelend, maar wil niet zeggen dat één schuldeisers voor deze werkzaamheden moet betalen. De enige vergoeding die een curator bij een schuldeiser in rekening mag brengen, is een vergoeding voor het uitleveren van goederen. Een bijdrage van €25,- zou meer passend zijn in deze situatie, maar daar ging deze curator niet mee akkoord.

Onze aanpak

Omdat de curator vasthield aan zijn standpunt, nam onze insolventie advocaat contact op met de rechter-commissaris. Die ging vervolgens op zijn beurt verhaal halen bij de curator. Die stelde dat zijn werkzaamheden voor het verhuurbedrijf waren geweest en dat zij daar dus voor moesten betalen. Pas als er betaald was, liet hij weten waar de graafmachine stond. Daar was de rechter-commissaris het niet mee eens. Hij gaf aan dat de uitgevoerde werkzaamheden de wettelijke taak zijn van een curator. Er was daarom geen vergoedingsplicht voor het verhuurbedrijf. De rechter-commissaris beval de curator om snel te laten weten aan het verhuurbedrijf waar de graafmachine zich bevond, zodat ze die snel konden ophalen. Kosteloos.

Gratis incasso advies

Heeft u ook te maken met een failliete klant en wilt u graag goederen terughalen? Neem dan gerust contact met ons op voor een gratis advies. Wij hebben veel kennis en ervaring met het afwikkelen van faillissementen en weten waar u op moet letten. Wij leggen u graag uit wat de mogelijkheden zijn in uw situatie.