Heeft u een overeenkomst nodig? Het opstellen van een contract is in de meeste gevallen maatwerk. Onze specialisten in het contractenrecht zorgen ervoor dat uw overeenkomsten aansluiten op uw specifieke situatie. Zo blijven uw risico’s beperkt.

Vraagt uw zakenpartner aan u om een contract te ondertekenen en wilt u dit contract graag laten beoordelen door een onafhankelijke expert? Of bent u benieuwd of uw huidige contracten nog up-to-date zijn? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde advocaten. Zij geven u altijd een eerlijk en duidelijk advies over uw contract.

AANNEMING VAN WERK

AANNEMING VAN WERK

Bij aanneming van werk gaat het om het leveren van werk van stoffelijke aard, zoals een bouwwerk.
AGENTUUROVEREENKOMST

AGENTUUROVEREENKOMST

In een agentuurovereenkomst staan afspraken vastgelegd over de samenwerking tussen een handelsagent en de verkoper van producten, ook wel de principaal genoemd.
DISTRIBUTIEOVEREENKOMST

DISTRIBUTIEOVEREENKOMST

Bij een distributieovereenkomst worden afspraken tussen een leverancier en een distributeur vastgelegd.
FRANCHISEOVEREENKOMST

FRANCHISEOVEREENKOMST

In een franchiseovereenkomst kunt u schriftelijk vastleggen dat een ondernemer gebruik kan maken van een franchiseformule.
HUURKOOPOVEREENKOMST

HUURKOOPOVEREENKOMST

In een huurkoopovereenkomst kunt u afspraken vastleggen die betrekking hebben op huurkoop. Huurkoop is een vorm van koop op afbetaling.
HUUROVEREENKOMST

HUUROVEREENKOMST

In een huurovereenkomst legt u alle afspraken tussen huurder en verhuurder vast, zoals welke ruimte er wordt verhuurd en welk bedrag (huur) hiervoor betaald moet worden.
KOOPOVEREENKOMST

KOOPOVEREENKOMST

In een koopovereenkomst kunt u afspraken vastleggen rondom de koop van goederen, diensten, ondernemingen of onroerend goed.
LEASECONTRACT

LEASECONTRACT

Bij lease kan een ondernemer tegen een bepaalde vergoeding een bepaald object gebruiken. De afspraken die u hierover maakt, worden vastgelegd in een leaseovereenkomst.
OVEREENKOMST VAN CESSIE

OVEREENKOMST VAN CESSIE

In de overeenkomst van cessie worden afspraken vastgelegd over het overdragen van vorderingen.
OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

In een overeenkomst van opdracht kunt u afspreken dat er bepaalde werkzaamheden worden verricht gedurende een bepaalde periode.
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGS-
OVEREENKOMST

Een samenwerkingsovereenkomst kunt u sluiten als u op zakelijk gebied met een andere onderneming gaat samenwerken.