Met het tekenen van een contract bent u verplicht om dit contract ook na te komen. Indien afspraken uit een contract niet worden nagekomen, is er sprake van contractuele aansprakelijkheid. Dit is het geval wanneer een leverancier niet levert, de verkeerde goederen levert of als de goederen niet in goede staat verkeren. Maar ook wanneer een huurder schade aanbrengt aan een bedrijfsruimte of als een ICT dienstverlener een fout heeft gemaakt. De schade die hieruit voorkomt, moet door deze partij dan worden vergoed.

Wanneer kunt u een schadevergoeding eisen?

U kunt niet direct een schadevergoeding vragen als uw handelspartner afspraken uit het contract niet nakomt. Eerst dient u middels een ingebrekestelling uw handelspartner een laatste kans te geven om alsnog de afspraken na te komen. Gebeurt dit niet, dan is er sprake van verzuim. Pas daarna kan er een schadevergoeding gevraagd worden. Wilt u daarnaast het contract beëindigen? In de meeste gevallen kunt u ook het contract ontbinden wanneer de andere partij in verzuim is.

Aansprakelijkheid beperken

Wilt u uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten? In dat geval kunt u in uw contract of in uw algemene voorwaarden een regeling opnemen waarmee de aansprakelijkheid wordt beperkt. Dit wordt ook wel een exoneratiebeding genoemd. Met een exoneratiebeding voorkomt u dat u aansprakelijk wordt gehouden en dat u opdraait voor eventuele schade. Het afsluiten van een exoneratiebeding moet echter wel aan bepaalde eisen voldoen, anders is deze niet geldig.