Als u samen een contract heeft afgesloten, gaat u er vanuit dat de afspraken in dit contract worden nagekomen. Deze afspraken zijn immers niet voor niets gemaakt. Daarbij zijn beide partijen na het tekenen van een contract simpelweg verplicht om het contract ook na te komen. Toch kan het gebeuren dat uw handelspartner bepaalde afspraken uit het contract niet nakomt. Dit wordt ook wel wanprestatie genoemd.

Wanneer is er sprake van wanprestatie?

Er is sprake van wanprestatie als afspraken helemaal niet worden nagekomen, maar ook als een deel van de afspraken niet worden nagekomen. Voorbeelden van wanprestatie zijn: een onderaannemer die te laat oplevert, een leverancier die te weinig goederen levert, een makelaar die gebrekkige dienstverlening levert en een huurder die de huur niet betaalt. Het maakt hierbij niet uit om wat voor soort contract het gaat. Of het nou gaat om een huurovereenkomst, koopovereenkomst of overeenkomst van opdracht: wanneer de afspraken die vastliggen in het contract niet worden nagekomen, is er sprake van wanprestatie.

Mogelijkheden bij contractbreuk:

Komt uw handelspartner de afspraken uit het contract niet na? In dat geval kunt u de volgende stappen ondernemen:

  • Is nakoming mogelijk?

Eerst moet u beoordelen of het voor uw handelspartner mogelijk is om de afspraken uit het contract na te komen. Het is bijvoorbeeld voor uw handelspartner onmogelijk om goederen te leveren die door een brand zijn verwoest. We spreken dan van overmacht. In dat geval is nakoming van het contract niet altijd mogelijk en u kunt dat dus ook niet altijd van uw handelspartner eisen. Wel kunt u in sommige gevallen een schadevergoeding vorderen.

  • Een ingebrekestelling sturen

Is het wel mogelijk dat uw handelspartner de gemaakte afspraken alsnog nakomt? Stuur dan een ingebrekestelling. Dit is een aanmaning waarin u de andere partij een laatste kans geeft om alsnog de gemaakte afspraken na te komen. Deze stap is meestal verplicht om verdere maatregelen te kunnen nemen en moet aan een aantal eisen voldoen.

  • Uw eigen verplichtingen opschorten

Wanneer uw handelspartner de afspraken uit het contract niet nakomt, mag u in principe uw eigen verplichtingen opschorten. Dit betekent dat u bijvoorbeeld pas betaalt nadat uw handelspartner volgens afspraak heeft geleverd. Volgens de Nederlandse wet is het echter niet mogelijk om uw eigen verplichtingen uit te stellen als dit onredelijk is.

  • Overeenkomst ontbinden

U kunt de overeenkomst ontbinden wanneer een partij in verzuim is. In dat geval hoeven beide partijen de overeenkomst niet meer na te komen. Een partij is in verzuim wanneer u een  ingebrekestelling heeft gestuurd maar uw zakenpartner de afspraken nog steeds niet nakomt. Daarnaast kan een partij in verzuim zijn vanwege een bepaling uit de algemene voorwaarden.

  • Schadevergoeding eisen

Wanneer uw handelspartner de gemaakte afspraken niet nakomt, kunt u in sommige gevallen een schadevergoeding eisen. In dat geval moet u kunnen aantonen dat u schade heeft geleden en dat uw handelspartner hiervoor aansprakelijk is.

Is uw klant failliet? Lees ook: contractbreuk bij faillissement