Het faillissement van een klant zorgt vaak voor veel onzekerheid. Wat zijn uw rechten en plichten? En hoe zorgt u ervoor dat het faillissement van uw klant zo min mogelijk impact heeft op uw eigen onderneming? Vaak heeft u meerdere mogelijkheden en is het per situatie afhankelijk wat de beste optie is.

Onze insolventie advocaten helpen u graag wanneer u geconfronteerd wordt met een failliete klant. Deze advocaten worden regelmatig door de rechtbank benoemd tot curator. Zij hebben ruime kennis en ervaring met het afwikkelen van faillissementen. Hierdoor weten zij hoe u het beste kunt inspelen op het faillissement van uw klant. Is uw klant failliet? Neem gerust contact op met onze specialisten.

RISICO'S BEPERKEN FAILLISSEMENT

RISICO’S BEPERKEN BIJ FAILLISSEMENTEN

Hoe zorgt u ervoor dat een failliete klant zo min mogelijk impact heeft op uw bedrijf? Lees hier welke voorzorgsmaatregelen u op dit moment al kunt treffen.
CONTRACTBREUK VANWEGE FAILLISSEMENT

CONTRACTBREUK VANWEGE EEN FAILLISSEMENT

Wat zijn de gevolgen als uw klant de afspraken uit het contract niet meer kan nakomen vanwege een faillissement? Mag u dan per direct het contract beëindigen?
ONDERHANDELEN MET DE CURATOR

ONDERHANDELEN MET DE CURATOR

Bij een faillissement wordt er een curator aangewezen die het faillissement moet afwikkelen. Lees hier waarover u kunt onderhandelen met de curator.
OPENSTAANDE FACTUREN BIJ EEN FAILLIETE KLANT

OPENSTAANDE FACTUREN BIJ EEN FAILLIETE KLANT

Is uw klant failliet maar heeft u nog facturen openstaan bij deze klant? Dan moet u deze facturen doorgeven aan de betreffende curator. Lees hier hoe u dat doet.
GOEDEREN TERUGHALEN BIJ EEN FAILLIETE KLANT

GOEDEREN TERUGHALEN BIJ EEN FAILLIETE KLANT

Heeft u goederen geleverd maar worden deze vanwege een faillissement niet betaald? In sommige gevallen kunt u deze goederen terughalen.
AFKOELINGSPERIODE

AFKOELINGSPERIODE IN EEN FAILLISSEMENT

Tijdens een faillissement kan er een afkoelingsperiode worden ingelast. Wat betekent dit? En wat zijn uw mogelijkheden tijdens een afkoelingsperiode?
INTERNATIONALE FAILLISSEMENTEN

INTERNATIONALE FAILLISSEMENTEN

Heeft u een buitenlandse klant die failliet gaat? De afwikkeling van een faillissement is in elk land anders. In elk land gelden namelijk andere wetten en regels.