Bij recht van reclame (ook wel reclamerecht genoemd) kunt u goederen terughalen die nog niet zijn betaald. De koopovereenkomst wordt als het ware ontbonden en de eigendom van de geleverde goederen gaat weer terug naar de verkoper. Het recht van reclame kan worden gebruikt bij roerende goederen zoals bijvoorbeeld auto’s, machines of computeronderdelen.

Wanneer kun je recht van reclame inroepen?

Omdat het recht van reclame wettelijk is geregeld, kan in principe iedere leverancier aanspraak maken op dit recht. Het recht van reclame hoeft dus niet te zijn opgenomen in een contract of in de algemene voorwaarden, zoals bijvoorbeeld bij het eigendomsvoorbehoud. Het recht van reclame kan bovendien ook ingeroepen worden bij een faillissement.

Hoe kun je het recht van reclame inroepen?

Het recht van reclame moet schriftelijk worden ingeroepen. Zorg er bovendien voor dat u hier bewijs van heeft. Verstuur de brief waarin u beroep doet op het recht van reclame daarom per aangetekende post of via de deurwaarder. Zo bent u er zeker van dat uw klant het document ontvangt en dat u kunt aantonen dat u het recht van reclame (tijdig) heeft ingeroepen.

Voorwaarden recht van reclame inroepen

Om het recht van reclame in te roepen moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:

  • Er moet sprake zijn van verzuim om het recht van reclame te kunnen inroepen.
  • De goederen zijn nog niet verwerkt in een ander product.
  • De goederen zijn nog niet doorverkocht aan een derde partij.
  • Het recht van reclame vervalt als er zes weken zijn verstreken na de uiterste betalingstermijn en de goederen bovendien langer dan 60 dagen geleden aan de koper zijn geleverd en onder de koper of een derde zijn opgeslagen. Dit is een harde termijn die niet kan worden verlengd. Hierna valt het recht van reclame.

Verschil recht van reclame en eigendomsvoorbehoud

Er zijn drie belangrijke verschillen tussen het recht van reclame en het eigendomsvoorbehoud:

  1. Het recht van reclame is een wettelijk recht. In tegenstelling tot het eigendomsvoorbehoud, hoeft het recht van reclame dus niet afgesproken te worden met uw klant. U heeft dit recht in alle gevallen.
  2. Het recht van reclame kan slechts worden ingeroepen gedurende een bepaalde termijn. Na het verstrijken van deze termijn komt het recht te vervallen. Het eigendomsvoorbehoud kent geen uiterste termijn. Wel kan het eigendomsvoorbehoud in sommige situaties vervallen.
  3. Op grond van het recht van reclame kunt u alleen goederen terughalen die nog niet betaald zijn. Als deze goederen al zijn bewerkt of doorverkocht, dan staat u helaas met lege handen. Met het eigendomsvoorbehoud (mits op juiste wijze geformuleerd) kunt u alle geleverde goederen terughalen, ongeacht of deze betaald zijn of niet. Immers blijven alle geleverde goederen uw eigendom zolang er nog een vordering openstaat.

 

Recht van reclame inroepen

Heeft u openstaande facturen die maar niet worden betaald en wilt u het recht van reclame inroepen? Neem dan contact met ons op en leg uw zaak vrijblijvend voor aan onze specialisten. Wij geven u dan advies over het terughalen van uw goederen of over de mogelijkheid om uw factuur alsnog betaald te krijgen. Ook kunnen onze specialisten u helpen met het inroepen van het recht van reclame. Wij zorgen ervoor dat dit aan alle vereisten voldoet zodat u met succes een beroep kunt doen op het recht van reclame.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het inroepen van het recht van reclame? Neem gerust contact met ons op. Onze specialisten op het gebied van zekerheidsrecht geven u altijd een duidelijk en eerlijk advies.

CONTACTFORMULIER

Heeft u een vraag over dit onderwerp of wilt u graag een persoonlijk gesprek? Vul dan het contactformulier in. Ik neem zo snel mogelijk contact met u op.
Jeroen de Kort - Legal counselJeroen de Kort
Legal counsel
Ja, ik ga akkoord met de Privacyverklaring