Bij recht van reclame (ook wel reclamerecht genoemd) kunt u goederen terughalen die nog niet zijn betaald. De koopovereenkomst wordt als het ware ontbonden en de eigendom van de geleverde goederen gaat weer terug naar de verkoper. Het recht van reclame kan worden gebruikt bij roerende goederen zoals bijvoorbeeld auto’s, machines of computeronderdelen.

Wanneer kun je recht van reclame inroepen?

Omdat het recht van reclame wettelijk is geregeld, kan in principe iedere leverancier aanspraak maken op dit recht. Het recht van reclame hoeft dus niet te zijn opgenomen in een contract of in de algemene voorwaarden, zoals bij het eigendomsvoorbehoud. Het recht van reclame kan bovendien ook ingeroepen worden bij een faillissement.

Hoe kun je het recht van reclame inroepen?

Het recht van reclame moet schriftelijk worden ingeroepen. Zorg er bovendien voor dat u hier bewijs van heeft. Verstuur dit document daarom per aangetekende post of via de deurwaarder. Zo bent u er zeker van dat uw klant het document ontvangt en dat u kunt aantonen dat u het recht van reclame heeft ingeroepen.

Voorwaarden recht van reclame inroepen

Om het recht van reclame in te roepen moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:

  • Er moet sprake zijn van verzuim om het recht van reclame te kunnen inroepen.
  • De goederen zijn nog niet verwerkt in een ander product.
  • De goederen zijn nog niet doorverkocht aan een derde partij.
  • Het inroepen van het recht van reclame moet binnen zes weken nadat de betalingstermijn is verstreken (wanneer de vordering opeisbaar is) of binnen 60 dagen nadat de koper de goederen geleverd heeft gekregen en deze door hem of een derde is opgeslagen. Na deze termijnen valt het recht van reclame.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het inroepen van het recht van reclame? Neem gerust contact met ons op. Onze specialisten op het gebied van zekerheidsrecht geven u altijd een duidelijk en eerlijk advies.

CONTACTFORMULIER

Heeft u een vraag over dit onderwerp of wilt u graag een persoonlijk gesprek? Vul dan het contactformulier in. Ik neem zo snel mogelijk contact met u op.
anne-van-der-valk-formAnne van der Valk
Customer Care
Ja, ik ga akkoord met de Privacyverklaring