Uitgangspunt is dat wij uw internationale incassozaak behandelen op basis van No Win, No Fee. Pas als wij incasseren hebben wij recht op een honorarium.

Hieronder vindt u een overzicht van onze tarieven voor internationale incasso. Voor een volledig overzicht van onze tarieven dient u ons beleid te raadplegen. In dit document staan ook de specifieke gevallen vermeld waarvoor een ander tarief geldt.

Tarieven & voorwaarden

Internationaal

Minnelijke fase (onbetwiste vorderingen):

* Debiteur betaalt minimaal de hoofdsom:U ontvangt 85%-100% van uw hoofdsom, afhankelijk van de inhoud van uw algemene voorwaarden en de wettelijke
regels in het land van uw debiteur. Gemiddeld ontvangt u 95% van de hoofdsom.
* Debiteur betaalt minder dan de hoofdsom: Wij rekenen een percentage over het geïncasseerde bedrag:
Over de eerste € 25.000,00 | 15%
Over meerdere tot € 50.000,00 | 12,50%
Over meerdere tot € 100.000,00 | 10%
Over meerdere | 8%
Plus € 165,00 basiskosten
(Bij een geheel of gedeeltelijke geslaagde incasso met een hoofdsom lager dan  € 3.000,00 volgt een toeslag van €125,00)
* Debiteur betaalt niets:U betaalt € 165,00 basiskosten.
Gerechtelijke fase:Wordt behandeld op basis van een vooraf afgesproken uurtarief dan wel een vaste prijs voor behandeling volledige zaak.
Betwiste vordering:Wordt behandeld op basis van een vooraf afgesproken uurtarief dan wel een vaste prijs voor behandeling volledige zaak.