Wanneer er een contract wordt gesloten, zijn beide partijen verplicht om dit contract na te komen. Worden de afspraken uit het contract niet nagekomen? Dan is er sprake van wanprestatie. Er kunnen dan een aantal juridische middelen ingezet worden om een oplossing te bereiken. Vaak kunnen deze middelen echter pas ingezet worden als de andere partij in verzuim is.

Wanneer is een partij in verzuim?

  • Door na een ingebrekestelling afspraken niet na te komen: Met een ingebrekestelling wordt de andere partij verzocht om binnen een redelijke termijn alsnog de afspraken na te komen of om gebrekkig werk te herstellen. Doet de andere partij dit niet, dan is deze partij in verzuim.
  • Door een eerder afgesproken termijn niet na te komen: Wanneer er bijvoorbeeld contractueel wordt afgesproken om binnen 30 dagen te betalen of op een bepaalde datum te leveren en dit gebeurt niet, dan is de andere partij in verzuim. Het sturen van een ingebrekestelling is dan niet nodig.

Verzuim zonder ingebrekestelling

In de volgende gevallen is de andere partij in verzuim zonder dat het nodig is om eerst een ingebrekestelling te sturen:

  • Bij een overeengekomen betalingstermijn, dus bij een zogenaamde fatale termijn. Binnen een periode moet er dan betaald zijn.
  • Bij het betalen van een schadevergoeding, die is direct verschuldigd.
  • Als een debiteur aangeeft dat hij niet gaat betalen. Dan is het zinloos om nog een ingebrekestelling te sturen, de debiteur gaat immers toch niet betalen.

Juridische mogelijkheden bij verzuim

  • Overeenkomst ontbinden: Wanneer de andere partij in verzuim is, heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.
  • Schadevergoeding eisen: Ook heeft u de mogelijkheid om een schadevergoeding te vragen wanneer de andere partij in verzuim is.

Advies bij verzuim

Komt uw handelspartner de afspraken niet na en wilt u juridische stappen ondernemen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze gespecialiseerde advocaten geven u altijd een duidelijk en eerlijk advies voor uw specifieke situatie.