In een geheimhoudingsverklaring (ook wel Non Disclosure Agreement of NDA genoemd) kunt u samen met uw zakenpartner afspreken om bepaalde informatie geheim te houden. Tijdens de onderhandelingsfase wordt er vaak concurrentiegevoelige informatie besproken zoals financiële cijfers, klantgegevens, bepaalde software of specificaties van een nieuw product of dienst. Om uiteindelijk tot goede afspraken te komen over de samenwerking, is het belangrijk dat deze informatie met de wederpartij wordt gedeeld. Maar u wilt uiteraard voorkomen dat de andere partij met deze informatie aan de haal gaat. In dat geval kunt u afspreken om een geheimhoudingsverklaring te tekenen voordat u aan de contractonderhandelingen begint. Dit betekent dat de wederpartij bepaalde informatie niet zomaar mag delen of gebruiken, zonder dat dit gevolgen heeft.

Risico’s beperken

Met een geheimhoudingsverklaring kunt u de risico’s voor uw onderneming beperken. De inhoud van een geheimhoudingsverklaring moet daarom worden afgestemd op uw specifieke bedrijfssituatie en hetgeen waarover u gaat onderhandelen. Om die reden is het opstellen van een geheimhoudingsverklaring in de meeste gevallen maatwerk. Laat uw geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement daarom altijd opstellen of controleren door een gespecialiseerde advocaat.

Inhoud geheimhoudingsverklaring

   • De informatie die geheim moet blijven.
   • De partij die de vertrouwelijke informatie deelt.
   • De periode van de geheimhouding.
   • De sanctie wanneer de geheimhoudingsovereenkomst wordt geschonden, zoals het betalen van een schadevergoeding of boete.
   • Afspraken over teruggave of vernietiging van documenten en zaken.

Geheimhoudingsverklaring tekenen

Vraagt de andere partij u om een geheimhoudingsverklaring te tekenen? Voorkom dat u een document tekent dat eenzijdig is opgesteld en niet aansluit bij uw situatie. Laat dit document daarom altijd controleren door een gespecialiseerde advocaat. U wilt immers niet al met een achterstand beginnen voordat u überhaupt aan de onderhandelingstafel hebt gezeten.

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring

Internationaal zakendoen

Bent u van plan om met een buitenlandse partij zaken te doen en wilt u hiervoor een Engelstalige geheimhoudingsverklaring opstellen? Onze internationale advocaten helpen u graag met uw Engelse geheimhoudingsverklaring. Ook kunnen zij uw bijstaan indien u geconfronteerd wordt met internationale handelsconflicten.